Nyheter

Ny tjänst inom klimatjuridiken

Informationstjänsten JP Climatenet lanserades vid årsskiftet och nu i januari publiceras det första nyhetsbrevet fyllt med omvärldsbevakning och senaste nytt inom klimatjuridiken. Tjänsten är först ut i sitt slag inom ramen för detta snabbväxande område. Här finns relevant juridik, lagar och förordningar och analyser med mera, relaterat till klimatomställningen.

Tillsammans med Climate Change Counsel, där juristerna Anja Ipp och Annette Magnusson är verksamma, satsar JP Infonet stort på att utveckla klimatrelaterade tjänster för jurister. En rapport, webbinarier och en utbildning, ”Klimatomställning för affärsjurister”, har tagits fram hittills, tillsammans med den helt nya tjänsten JP Climatenet, som samlar information kring juridik och klimatomställningen. En internationell endagskonferens, Law and Climate Change Summit, anordnas den 18 april.

Kajsa Palmberg, affärs- och marknadschef på JP Infonet, har ett stort engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågorna och företaget avsätter nu betydande resurser för att höja kompetensen inom kunskapsområden relaterade till klimatomställningen.

– Klimatfrågan är ju så otroligt viktig, aktuell och akut i nuläget. Vi har informationsplattformarna och de tekniska lösningarna för att nå ut. Annette och Anja har hög kompetens, ett starkt internationellt nätverk och ett stort engagemang i klimatomställningsfrågor, berättar Kajsa Palmberg.

– Informationstjänsten JP Miljönet finns sedan länge. Vi ville också skapa ett kontinuerligt informationsflöde för att samla juridisk information kopplat just till klimatfrågorna och där föddes idén om att skapa JP Climatenet. Vi har jobbat intensivt med innehållet under hösten i samarbete med Climate Change Counsel, och nu äntligen lanseras tjänsten.

Klimatjuridiken kommer in i alla verksamhetsområden på många olika sätt. Området är relevant för jurister som jobbar med tvist, avtal, immaterialrätt, risk, compliance, finansiell rapportering, fastighetsrätt, transaktioner och så vidare. Exempel kan vara risker relaterade till klimatomställningen vid ett förvärv.

– Med Climatenet vill JP Infonet på ett effektivt sätt tillgängliggöra den här juridiken för alla så att de kan applicera klimatfrågorna inom ramen för sina verksamhetsområden. Genom att underlätta för jurister att agera som klimatledare inom sina respektive specialistområden kan vi bidra till stora positiva effekter i samhället. Tillsammans med Juristpaketet, smarta tekniska lösningar där AI nu ger oss nya möjligheter och JP Climatenet ger vi jurister snabb och träffsäker tillgång till det rättsliga material de behöver, avslutar Kajsa Palmberg.