Nyheter

Centerpartiet i Skåne: ”Kraftigt ökade utsläpp och klimatneutralitet går inte ihop!”

Text: Centerpartiet Skåne

Det är tydligt att Tidö-regeringen inte prioriterar miljön och klimatmålen. De beräknar nu öka utsläppen av växthusgaser med hela 50 miljoner ton. De skånska Tidö-partierna säger dock fortfarande att Region Skåne kommer att uppnå vårt mål om klimatneutralitet 2030. Något vi i Centerpartiet är oroliga för i och med hur partierna agerar på den nationella nivån.

Centerpartiet har därför skickat in en fråga till hållbarhetsberedningens ordförande Tony Rahm (M) inför nästa regionfullmäktige. Vi anser nu att det är viktigare än någonsin med klara besked kring hur de styrande partierna planerar att hantera den så viktiga klimatfrågan i Skåne.

Centerpartiets gruppledare Birte Sandberg kommenterar utvecklingen:

– Tidö-partiernas avsaknad av bra klimatpolitik drabbar Skåne med fullkraft. Det gör naturligtvis oss i Centerpartiet bekymrade, vi förväntar oss nu klara besked kring styret hur vi ska kunna nå våra klimatmål.

Centerpartiets fråga till ordförande i hållbarhetsberedningen Tony Rahm (M):

”När regeringen nu har sänkt reduktionsplikten samt sänkt skatten på bensin och diesel kommer utsläppen av växthusgaser att öka med upp emot 50 miljoner ton fram till 2030 i hela Sverige. På grund av den tunga transporten som går på de skånska vägarna kommer utsläppen i Skåne att öka markant.”

”Att utsläppen ökar i Sverige är en direkt konsekvens hur klimat- och miljöarbetet bedrivs på riksnivå. Regeringen menar att vi får räkna med att landets utsläpp kommer öka kraftigt de närmsta åren, men trots detta är Tony Rahm övertygad om att vi i Skåne kommer nå klimatneutralitet.”

”För oss i Centerpartiet är detta en ekvation som inte går ihop. Det går inte att bli klimatneutrala samtidigt som utsläppen ökar. Vi är oroliga att regeringens politik omöjliggör för Region Skåne att klara våra klimatmål till år 2030.”

”Med anledning av ovanstående ställs följande fråga till hållbarhetsberedningens ordförande:”

”- Delar Tony Rahm Centerpartiets oro att vi inte klarar Region Skånes klimatmål på grund av den klimat- och miljöpolitik som regeringen driver?”

Foto: Martin Wilson