Nyheter

En visionär utställning om framtidens hållbara byggande

I utställningen Farming Architects på Stockholm Furniture Fair ger arkitektbyrån Jordens Arkitekter en fördjupad inblick i framtidens byggande där hållbar arkitektur integreras med ekologi och jordbruk.

Här får besökare uppleva innovativa arkitektoniska koncept i en dynamisk miljö där lärande, interaktion och samarbete står i centrum.

– I en tid präglad av kriser och osäkerhet känns det kontraproduktivt att hemlighålla kunskap och idéer. Det är sådant bör vi dela med oss av, säger Johnny Andersson, visionär arkitekt och medgrundare av den Stockholmsbaserade arkitektbyrån Jordens Arkitekter.

Under Stockholm Furniture Fair presenterar Jordens Arkitekter Farming Architects, en utställning i kunskapsdelningens anda. Utställningspaviljongen, som upptar 300 kvadratmeter och är byggd av hampablock, har som mål att illustrera och stärka sambandet mellan våra boendemiljöer och den mat vi konsumerar.

Farming Architects består av fem framåtblickande projekt i olika storlek. Detta inkluderar ett omfattande bostadsprojekt med 400-500 lägenheter som omdefinierar landsbygdsboende bortom den traditionella trädgårdsstadsmodellen.

Ett nytt koncept för seniorboende i lantliga miljöer presenteras också, där de boende är engagerade i det omgivande lantbruket. För att lyfta fram stadsodling presenteras dessutom projektet Rosendals Trädgård, i centrala Stockholm, som exempel.

Utställningens minsta projekt är Jordens Hus, en serie moderna timmerstugor som både ritats och byggts av Jordens Arkitekter. Typhusen visar på arkitektbyråns allsidighet i den arkitektoniska processen där de tar en aktiv roll i att driva projekt från början till slut.

– Istället för att visa färdiga projekt fokuserar vi på den kreativa processen med hjälp av skisser, modeller och inspirationskällor. På så vis kan vi skala av och åskådliggöra de olika lagren i den tankeprocess som ligger bakom våra arkitektoniska idéer, förklarar Johnny Andersson.

Teamet som är på plats i den 300 kvadratmeter stora paviljongen utgörs av en mångsidig skara: arkitekter, trädgårdsarkitekter, ekologer, biologer, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer. Utställningens interaktiva upplägg bjuder in besökaren till att både bidra till och delta i den kreativa processen.

Farming Architects innehåller även ett materialbibliotek med hållbara byggmaterial från de 30 främsta leverantörerna på området. Utställningen ger en glimt av hållbar arkitektur i framtiden, där utforskande och lärande bygger en bro mellan dagens och framtidens lösningar.

Den synliggör även konsultföretaget Ekologigruppen som sedan 1988 är experter inom hållbar ekologi, stadsplanering och landskapsarkitektur.

På utställningen presenteras även erfarenheter från Osprey Farm, ett hållbart jordbruk i Strängnäs som Johnny Andersson skapat tillsammans med sin fru Ina M Andersson. Osprey Farm fungerar som en testbädd för parets innovativa idéer och omfattar tio hektar bestående av fyra biotoper: vatten, gräsmark, skog och odlingsmark.