Nyheter

Haka på det digitala och gröna tåget

Många av Jämtlands länes företag har varken tid, kunskap eller resurser för att hänga på den digitala och gröna omställningen. Nu erbjuds 130 företag i länet möjligheten till ett kvalificerat stöd i sin digitala och hållbara omställning för att framtidssäkra sina affärsmodeller.

– Vi är mitt i en global industriell transformation och det brinner för att få fart på den gröna omställningen till en fossilfri och miljövänligare ekonomi, säger VD Anna Eklöf.

Peak Innovation kraftsamlar med stödinsatser för en omställning genom digitalisering. En möjlighet för länets företag att söka stöd för utveckling av nya hållbara och cirkulära affärsmodeller, nya hållbara processer, tjänster och produkter.

– På så sätt tror vi att företagen kan stärka sin konkurrenskraft ytterligare, både nationellt och internationellt. Företagen får möjlighet att öka sin förmåga att ställa om, tänka nytt och utveckla nya hållbara affärsmodeller, fortsätter VD Anna Eklöf.

Peak Innovation vill driva på, snabba upp omställningen och möjliggöra för företagen att tillvarata effekter i den gröna omställningen genom de internationella stödsystem och nätverk som finns.

– Vi kommer att erbjuda 130 företag i regionen möjligheter till finansiering, kunskapsseminarier, workshops, matchning i nya nationella och internationella samarbeten, samt tillgång till forskningsmiljöer och testbäddar. För närvarande är ett 30-tal företag involverade i inledande processer, konstaterar Anna Eklöf.

Initiativet drivs av Peak Innovation Science Park i samarbete med Samling Näringsliv, IUC Z Group, Mittuniversitetet, Östersunds kommun och Almi. Satsningen finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska unionen.