Nyheter

409 ton golv blev återvunnet under 2023

GBR Golvåtervinning samlade in 409 ton spill under 2023. Det är inget rekord men ändå klart godkänt. Återvinningen är ett hållbarhetsinitiativ för att återanvända redan tillverkat material och värna om miljön.

Vid installation av plastgolv kan det bli så mycket som upp till 10 procent spill i form av restbitar. GBR Golvåtervinning gör att spillet kan återvinnas på ett bra sätt. Installationsspillet samlas ihop och hämtas upp via ”Grön retur”-lastbilar. Det mesta av spillet mals sedan ned till granulat och blir till nya golv.

– Årets resultat är inget rekord, men den långsiktiga trenden är att golvåtervinningen ökar år för år. Försäljningen av golv har varit svag de senaste åren eftersom vi har sämre ekonomiska tider. Mot den bakgrunden är årets resultat för återvinningen klart godkänt, säger Jenny Adnerfall, hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR.

Varje återvunnet kg plastspill motsvarar 2 kg i koldioxidbesparing. Årets insamlade material ger därmed en total koldioxidbesparing på 818 ton koldioxid.

Läs mer om GBR Golvåtervinning och hur material samlas in på:

https://www.golvbranschen.se/miljo-hallbarhet/golvatervinning/