Nyheter

Nyvunnen kunskap om klimatförbättrad betong

Den klimatförbättrade betongen med sina receptspecifika materialparametrar har utvärderats i ett pragmatiska projekt med finansiering genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Projektresultatet visar jämförelser från gjutningar i verkligt projekt. 

Den klimatförbättrade betongen och dess receptspecifika materialparametrar har i detta projekt utvärderats jämförts med gjutningar i ett verkligt projekt.

Den nyvunna kunskapen och det viktigaste erfarenheterna kan summeras i följande slutsatser:

Temperatursprickåtgärder för klimatförbättrad anläggningsbetong med lägre andel slagg (< 25 %) kan ofta utformas på liknande vis och i ungefär samma omfattning som vid gjutning med traditionell anläggningsbetong utan slagg.

Klimatförbättrad anläggningsbetong med högre andel slagg (25-50 %) erfordrar under vinterperioden temperatursprickåtgärder som är mer omfattande och mer komplicerade än vid gjutning med traditionell anläggningsbetong utan slagg. Exempelvis erfordras ofta betydligt längre form- och täckningstider än entreprenörerna är vana vid.

Under sommarhalvåret fungerar vanligtvis normala temperatursprickåtgärder, som vid gjutning med anläggningsbetongbetong utan slagg, även för klimatförbättrad betong med högre slagginblandning. Beroende på rådande förutsättningar kan dock något längre avformnings- och avtäckningstider erfordras.

Kylning av klimatförbättrad betong med högre inblandning av slagg kan behöva kombineras med värmning och/eller isolering, vilket kan resultera i komplicerade lösningar