Nyheter

2050 stöttar HKScan att höja ambitionen och sätta landbaserat klimatmål godkänt av SBTi

Med hjälp av 2050 Consulting har HKScan Corporation nu satt ett klimatmål till 2030 som även inkluderar markrelaterade utsläpp. Som ett av de första företagen i Norden har HKScan Corporation fått det så kallade FLAG-målet godkänt av Science Based Target initiative (SBTi). Ett FLAG-mål innebär att även de markbaserade utsläppen räknas med, vilket gör att vissa utsläppskällor som tidigare inte inkluderats nu kan komplettera klimatmålen.

Vissa former av kolinlagring kan dessutom på sikt räknas in för måluppfyllnad.

SBTi:s FLAG-vägledning (FLAG= Forest, Land and Agriculture) är världens första ramverk för företag i markintensiva sektorer att sätta vetenskapligt baserade mål som inkluderar landbaserade utsläppsminskningar och upptag. Vägledningen gör det möjligt för företag att minska de 22 % av de globala utsläppen av växthusgaser som kommer från jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning.

– För att ha en chans att klara 1,5-gradersmålet, minska risken för livsmedelsbrist och möjliggöra globalt nettonoll är det helt avgörande att vi minskar de markrelaterade utsläppen. Det nya FLAG-målet visar en gemensam, robust, vetenskapsbaserad riktning för hur mycket och hur snabbt ett företag behöver minska sina markrelaterade utsläpp. Det är fantastiskt att HKScan Corporation, med så stor möjlighet att påverka den nordiska marknaden, driver på den snabba omställning vi behöver se, säger Filip Celander, seniorkonsult på 2050 och projektledare för projektet från 2050:s sida.

I projektet har 2050 stöttat HKScan genom att verifiera deras klimatberäkningar, utökat beräkningarna med markrelaterade utsläpp och lotsat dem genom hela valideringsprocessen för SBTi. Eftersom FLAG är så nytt har det krävt ett nära samarbete mellan 2050 och HKScan och det har varit en gemensam lärprocess mot det godkända FLAG-målet.

– Att förbereda och utarbeta en SBTi-ansökan som tar hänsyn till marksektorn och markförändringar är ett mycket komplicerat och tidskrävande arbete. Detaljnivån i informationen är hög och kraven ibland svårtolkade. Vi är mycket tacksamma för det kompetens och det stöd som 2050 gav under denna utmanande process, säger Hanna Lehtonen, VP Corporate Responsibility at HKScan Corporation.

Läs mer om HKScans klimatmål i deras pressmeddelande:

SBTi approval for HKScan’s near-term and land based climate targets – HKScan