Nyheter

Höga miljökrav vid sjönära bygge ger ny ECO-affär till Byggelement

Höga miljökrav i bygget av sjönära lägenheter vid attraktiva Drevvikens strand söder om Stockholm ger en ny ECO-affär till Byggelement.

Här uppförs tre punkthus som omringar en stor huskropp, ett komplex i sex våningar som ger 172 hyreslägenheter. Stommen – av klimatförbättrade prefabricerade element – innebär en koldioxidbesparing på 258 ton jämfört med en stomme av traditionell betong.

– Det här är ytterligare ett exempel på insikten om värdet av hållbara produkter för att attrahera medvetna aktörer, säger Mauro Corvi, projektledare på Byggelement.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det gäller till exempel väggar och bjälklag där en högre andel alternativa bindemedel i betongen istället för cement nu möjliggör minskade koldioxidutsläpp med upp till 50 procent.

ECO-Prefab, där 30 procent av cementen ersatts av alternativa bindemedel för lägre utsläpp av koldioxid, är numera standard i Byggelements utbud. Här har kraven satts ännu högre och både plattbärlagen och de massiva väggarna levereras som ECO 50, där man halverat cementmängden i betongen.

Totalt omfattar affären drygt 11 200 kvadratmeter plattbärlag och omkring 7 000 kvadratmeter skalvägg, produkter som tillverkas vid fabriken i Katrineholm. Utöver detta tillkommer balkonger, pelare och balkar.

Både Tornstaden, som är beställare, och slutkunden Wallenstam har en uttalad miljöprofil i Drevviken där totalt 500 nya bostäder planeras. Det natursköna området nära stranden har just nu knappast någon bebyggelse alls.

Bild: Wallenstam

PÅ bilden: ECO-Prefab från Byggelement används för byggandet av Ädellövet i Farsta