Nyheter

Östra Bangatan anpassas för Citylinjen – blir en hållbar stadsgata

I början på februari börjar arbetet med att anpassa Östra Bangatan för Citylinjen, namnet på BRT-systemet i Örebro.

– Det är den sista stora sträckan som byggs i citykärnan, av totalt nio delsträckor, på den första etappen mellan Brickebacken och Tegnérlunden. I slutet av året är sträckan mellan Brickebacken och Resecentrum klar för Citylinjen och under 2025 återstår endast två mindre delsträckor, förklarar Henrik Emilsson, projektledare för BRT på Örebro kommun.

På Östra Bangatan byggs ett eget körfält för bussen och en ny mittförlagd hållplats i norrgående riktning för att förkorta bussens restid. Det byggs även en ny trafiksignal vid Vasagatan, som utrustas med signalprioritering – en funktion som gör att bussen prioriteras i korsningen.

– Nu är en stor del av gatorna för den första etappen anpassade för Citylinjen och vi kan redan se att restiden för bussen har minskat, att bussens punktlighet förbättrats och att 15 procent fler reser på de linjer som idag trafikerar den ombyggda sträckan på Rudbecksgatan, mellan Universitetsplatsen och Behrn Arena, säger Jan Berglöf, projektledare för BRT på Region Örebro län.

Stadsmiljö som uppmuntrar till hållbara resor

Idag är Östra Bangatan en trafikled med stort fokus på biltrafiken. Det saknas yta för cyklister och är generellt inte en särskilt trevlig plats att vistas på som oskyddad trafikant.

För att göra det enklare att gå och cykla längs Östra Bangatan anläggs en ny gång- och cykelbana mellan Järntorgsgatan och Järnvägsgatan. Det innebär att cykelstråket knyts samman från Ribbingsgatan i norr till Änggatan i söder. Det görs också en ny passage för gående över Östra Bangatan som förbinder Resecentrum med staden och gör det enkelt för gående att säkert passera över gatan.

– När vi nu anpassar gatan för Citylinjen ser vi samtidigt till att göra om Östra Bangatan till en hållbar stadsgata som uppmuntrar till att gå, cykla och åka buss. Enligt forskning är det nämligen fler som väljer hållbara resor i stråk som upplevs som trivsamma. Vi skapar också en trivsammare stadsmiljö med bättre belysning och mer grönska och planteringar, förklarar Henrik Emilsson.

Arbetet längs Östra Bangatan samordnas med andra mindre arbeten, bland annat för att säkra vattenförsörjningen.

Gatuarbetet kommer ha stor påverkan på framkomligheten i centrala Örebro i och med närheten till Resecentrum, som är ett viktigt nav för resor inom hela länet. Regionbussar och stadslinjerna 5,6 och 22 kommer inte trafikera Resecentrum under ombyggnationen. Mer information om hur trafikanter påverkas kommer inför byggstart. Hela arbetet beräknas bli färdigt i slutet av året.

– 2024 är ett spännande år för Citylinjen på många sätt. Under året levereras de nya elbussarna och stråket mellan Brickebacken och Resecentrum blir färdigt. I december får vi dessutom ett nytt stadslinjenät där BRT blir navet och de första resenärerna kommer kunna resa med Citylinjen, berättar Jan Berglöf.

Mer information

Läs mer om arbetet med att förbereda för Citylinjen på regionorebrolan.se/citylinjen

Läs mer om arbetet längs Östra Bangatan på orebro.se

Bild: Illustration över hur Östra Bangatan kommer se ut när arbetet med att anpassa gatan för Citylinjen är färdigt.
Illustration: Örebro kommun