Nyheter

Ombyggnation med återbruksfokus

– Det är otroligt roligt att vi får hjälpa till vid ännu ett ombyggnadsprojekt där återbruk är i fokus. Vi och Platzer har samlat på oss stor erfarenhet och kunskap kring denna typ av projekt och känner oss trygga i att detta kommer bli väldigt bra säger Henrik Sjöberg, avdelningschef ombyggnad på RO-Gruppen Göteborg.

Det globala sallad- och foodtechbolaget Picadeli ska flytta till nytt huvudkontor beläget i Gamlestaden i Göteborg. RO-Gruppen har av fastighetsägaren Platzer Fastigheter AB fått uppdraget att iordningställa lokalen som omfattar ett helt våningsplan på 1 700 kvm.

Projektet utförs med fokus på återbruk där hyresgästen tillsammans med Platzer och arkitekten valt att spara stora delar av de befintliga rumsbildningarna. Det minskar bland annat avfall och inköp av nya material, vilket bidrar till en lägre miljöpåverkan. Det innebär också att behovet av nya installationer såsom el, VVS och andra strukturella förändringar minskar – ett arbete som annars är resurskrävande.

Förutom att bevara rumsbildningar och installationer kommer man även att restaurera parkettgolven och befintliga dörrar, partier samt fasadfönster ska renoveras och återmonteras. Arbetsinsatsen fokuseras på att genomföra anpassningar av lokalen utifrån hyresgästens behov samt skapa förutsättningar för att genomföra återbrukandet på ett både tids- och kostnadseffektivt sätt där slutresultatet ska hålla hög standard.