Nyheter

Tillväxtanalys: Investeringarna i Cleantech ökar kraftigt

Venture Capital-investeringarna är på fortsatt höga nivåer i svenska portföljbolag under 2022. Framförallt har investeringarna inom miljöteknik – Cleantech – ökat kraftigt.

– Vi såg ett tydligt trendbrott i investeringsvolymerna inom miljöteknik under 2021 som fortsatt även 2022. Vi kan se att den höga investeringstakten som påbörjades 2021 har fortsatt och förstärkts under 2022, säger Torbjörn Danell, analytiker, Tillväxtanalys

År 2022 är investeringsvolymerna inom miljöteknik totalt 1 904 miljoner kronor, vilket innebär att investeringarna ökat med 994 miljoner kronor från föregående år. Investeringsnivån har mer än fördubblats jämfört med de tidigare toppåren 2008 och 2009.

Samma utveckling och fortsatt höga investeringsvolymer märks också totalt sett i Venture Capital  (investeringar i tidig fas och för att finansiera utvecklingen av unga entreprenörsföretag) under 2022. Sedan 2008, då nästan 5 miljarder kronor riskkapital investerades i svenska portföljbolag, har investeringsvolymerna i Venture Capital (VC) ökat till över 10 miljarder 2022. Från 2020 och framåt har investeringsutvecklingen i Venture Capital varit positiv.

– Vi ser en avmattning i ökningstakten under år 2022, men med fortsatt höga investeringsvolymer. Den totala VC-volymen ökade från 9,9 miljarder (2021) till 10,3 miljarder (2022), avslutar Torbjörn Danell.

Tillväxtanalys ansvarar för att redovisa statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige. Statistiken bygger på data från Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA.

Ta del av rapporten och statistiken på:

tillvaxtanalys.se

Foto:Alfred Derks