Nyheter

Verdis: ”Den nya lagen kan minska återvinningen”

”Vi upplever att väldigt många kommuner inte har insett vad övertagandet av insamlingsansvaret innebär och vad som behöver göras omedelbart.”

Det skriver Per-Eric Bjurenborg, vd för Verdis i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Nu tar kommunerna över ansvaret för förpackningsinsamlingen. Den nya lagen kan dock försvåra för medborgarna att samla in förpackningar, och därmed bidra till minskad återvinning. Få kommuner tar nämligen höjd för sitt nya ansvar vid upphandling av avfallstjänster.”

”Det bästa avfallet är förstås det som aldrig uppstår. Mängden avfall ökar dock och de senaste 50 åren har avfallet ökat med drygt 80 procent. Hela 15 procent av allt avfall består av förpackningar.”

”LÄS MER: Avfallsbrottsligheten kostar Södertälje miljoner – så ska den stoppas”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/den-nya-lagen-kan-minska-atervinningen/

Foto: Pete Linforth