Nyheter

Bygglov för Kylfacket i Slakthusområdet i Stockholm

Sedan 2018 har AIX Arkitekter tillsammans med Atrium Ljungberg utvecklat Kv Kylfacket i Slakthusområdet – ett transformationsprojekt där en snart 100-årig magasinsbyggnad ska omvandlas för publik verksamhet. Dessutom ska en ny kontorsbyggnad i sex våningar fogas till volymen.

Kv Kylfacket tjänade som lager för livsmedel och är utvalt att bevaras som representant för 1930-talet. Byggnadens läge vid den nya stadsdelsparken med en ny T-baneuppgång gör att den får en ny, framträdande plats i stadsbilden.

– Vi är väldigt glada över att bygglovet nu gått igenom, det är ett viktigt steg som ger oss möjlighet att ta detta utmanande och roliga projekt mot förverkligande, säger Mikael Uppling på AIX, som tillsammans med Johan Janssen delar arkitektansvaret i projektet.

Stora delar av magasinsbyggnaden bevaras av kulturhistoriska skäl. De breda gavlarna öppnas upp för entréer och dagsljus genom stora glaspartier i byggnadens fulla bredd. Den största förändringen är en ny kontorsbyggnad i sex våningar som placeras längs med ena långsidan. De två nedre våningarna sammanbyggs med magasinets två nedre plan. Magasinets nedre plan kommer att vara öppet tillgängligt och innehålla utåtriktad verksamhet som café och restaurang, handel, med mera.

Projektidén med återanvändning av byggnadsvolym för ny användning fokuserar på hållbarhet, varsamhet och cirkularitet. AIX arbetar med höga miljömål genom certifiering enligt BREAM Excellent.