Nyheter

Här är trenderna som främjar elbilsåkande 2024  – och därmed hållbara transporter

Text: Daniel Forsberg, Ctek,

Under 2024 kommer vi se många förbättringar och en spännande utveckling på i princip alla områden som driver övergången till användning av eldrivna bilar. Daniel Forsberg på CTEK listar nio trender på området.

Under 2023 fick den som köper elbil inte längre ta del av den klimatbonus på 70 000 kronor som tidigare gavs. Power Circles statistik visar dock att nyregistreringen av elbilar fortsätter vara positiv, trots slopad klimatbonus, konjunkturläget och hushållens minskade kassa. Men vilka trender kommer att förbättra upplevelsen av att köra elbil och därmed bidra till fortsatt elektrifiering av fordonsflottan under 2024? Här en lista:

1. Fler offentliga laddstationer. Vi kommer se en fortsatt ökning av antalet tillgängliga offentliga laddstationer, idag cirka 4 700. Särskilt i städer och som destinationsladdning vid köpcenter, företag och hotell. Dessa kommer att bidra till en fortsatt ökad användning av elbilar.

2. Integration med smarta hem och smarta elnät. Vi kommer se nya tjänster som gör att elbilar och laddare kan integreras sömlöst med smarta hemsystem och elnät. Det möjliggör effektivare energianvändning och spar pengar för hushållen. Med batterier kan du redan nu sälja energi och hjälpa till att balansera elnätet.

3. Fler städer satsar på elbilar. Huvudstaden har redan annonserat att de inför Miljözon klass 3 city med start 2024 och andra svenska städer följer efter. Kampen om att vara den stad som är bäst för elbilsåkande kommer att accelerera under 2024.

4. AI minskar felen på laddstationer. I vår senaste Yougov-undersökning 2023 svarade 58 procent av alla svenskar att de upplevt fel i utrustningen minst var femte gång de laddat vid en publik laddstation. Med användning av AI kommer detta minska avsevärt under 2024.

5. Nya stöd från regering och myndigheter. Regeringen har annonserat mer stöd för laddinfrastruktur och vi kommer att få se nya incitament för att stimulera efterfrågan på och användning av elbilar. För att mildra effekten av den slopade klimatbonusen. Jag förutspår även att någon ny typ av bonus eller stöd för elbilar införs även under 2024.

6. Integration med förnybar energi. Kopplingen elbilar och förnybara energikällor, som sol- och vindenergi, kan stärkas för att främja hållbar mobilitet. Det skulle ge möjlighet att styra elbilsägarnas elkonsumtion och även bidra till att balansera elnätet. Forskningsprojekt pågår och vi kan få se resultat redan 2024.

7. Mer effektiva och snabbare laddare. Utveckling av snabbladdningsteknik  och bilar kan minska laddningstiden av ett elfordon betydligt, vilket gör dem mer attraktiva för konsumenter. Här är konkurrensen bland leverantörerna skarp och nya produkter når marknaden 2024. Jag förväntar mig ingen större förändring på elbilens batteristorlek under 2024, men laddeffekt via DC och laddkurvor optimeras kontinuerligt.

8. Fler attraktiva elbilsmodeller. Redan nu finns över 100 elbilsmodeller att välja mellan på den svenska marknaden och under 2024 lanseras ännu fler. Särskilt små och mer prisvärda modeller som tilltalar den bredare målgruppen kommer att få betydelse för den svenska kärnmarknaden.

9. Lättare att ta elbilen utomlands. För några år sedan var det betydligt mer besvärligt att resa i Europa med sin elbil. Nu har vi både längre räckvidd och enklare betalsystem (plug-and-charge, samt laddroaming) för destinationsladdning och fler elbilsförare kommer att våga ge sig ut på europavägarna.

Det nya EU-regelverket Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) som antogs i juli kommer också bidra till att underlätta elbilsladdning. AFIR utgör en ambitionshöjning inom EU för bland annat utbyggnaden av alla medlemsstaters laddinfrastruktur och krav på att dessa garanterar en eleffekt som står i paritet med antalet registrerade laddbara fordon i respektive land, samt ökad användarvänlighet och fler betalningsalternativ vid laddning.

Vi kan alltså se fram mot en mycket spännande utveckling för ett enklare och förbättrat elbilsåkandet under 2024.