Nyheter

Nytt innovationsprojekt om gröna bränslen ska göra internationell sjöfart klimatneutral

Transporter och handel över havet måste göras mycket grönare. Det är målet med det nya europeiska GAMMA-projektet, där företag och forskare från Europa med 17 miljoner euro i ryggen ska utveckla och rusta om ett lastfartyg för att segla på klimatneutrala bränslen och grön el.

60 000 ton dödvikt.

Det är mängden last som lastfartyget från TOPIC Fleet, som används som fallstudie i det nya EU-projektet GAMMA, kan transportera över världshaven. Havsfrakt kräver stora mängder bränsle, som idag huvudsakligen bygger på fossila energikällor. Med innovationsprojektet GAMMA, som startade i januari 2024, arbetar nu en lång rad partners för att förändra detta.

Det rapporterar Kjartan Due Nielsen, innovationschef på det isländska verkstadsföretaget Verkís, som leder GAMMA-projektet.

– På hela partnergruppens vägnar kan jag säga att vi är stolta och tacksamma över att EU-kommissionen har valt att stödja GAMMA-projektet och ansträngningarna att göra internationell sjöfart grönare. Vi kommer att rusta om ett lastfartyg – ett bulkfartyg – med mycket innovativa teknologier, och under en demonstration kommer vi att bevisa att det är möjligt att ersätta hjälpgeneratorer med ett nytt bränslesystem som körs på e-bränslen. Efter proof of concept i GAMMA blir nästa steg att förbereda huvudmotorerna för en fartyg för en full energiomställning Sammantaget är projektet mycket visionärt och kan bli en grön game changer för sjöfarten i framtiden, säger Kjartan Due Nielsen.

Klimatmål för 2050

Idag står långväga sjötransporter för 80-90 procent av all global handel. Därför kommer det att finnas en betydande potential för klimatvänliga minskningar genom att omvandla havstransporter till gröna bränslen. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har satt som mål att sjöfartssektorn ska minska branschens utsläpp av växthusgaser till runt nettonoll till 2050. Det femåriga GAMMA-projektet ska bidra till detta, säger representanter från start-up-företaget Aurelia, som specialiserat sig på konceptdesign av klimatvänliga fartyg.

– Den kommer att innehålla en mörkläggning och rådgivning om de tekniska uppgifterna bakom designen och integrationen av ny grön teknik i fartyget – utan att vi kompromissar med dess operativa förmåga. Integrationen kommer att baseras på en balans mellan vikt, volym, kostnader och snarare all säkerhet. Vår utmaning är att bedöma hur systemen kommer att påverka det nuvarande fartyget och upprätthålla säkerheten i all verksamhet. I projektet kommer vi att koppla ihop ett antal tekniska kompetenser mellan de 16 partnerna från Europa till nytta för alla, säger Elena Prato , som tillsammans med Tomas Veiga, Emmanuel Viglione och andra kollegor från Aurelia ska föra samman trådarna i den tekniska projektledningen i GAMMA.

Kraft från vätgas och gröna bränslen

Ett innovativt bränslesystem kommer att installeras som en del av GAMMA. Ammoniak och grön metanol kommer att bunkras på fartyget och sedan omvandlas till väte med kracknings- och reformeringsteknik. Vätgasen kommer att renas och sedan omvandlas till elektricitet med en bränslecell, som ska försörja fartyget med ström och därmed ersätta användningen av hjälpgeneratorer som drivs med fossila bränslen.

Partners arbetar också med att en del av energin som behövs för att omvandla till vätgas kommer från förnybar energi – i det här fallet solpaneler som kommer att installeras på lastfartygets luckor.

Fraunhofer Institute tillhandahåller omvandlingstekniken, Amnis Pura reningstekniken och bränslecellen tillhandahålls av Ballard Power Systems Europe, medan solpanelerna kommer att levereras av det italienska företaget Solbian.

– Vi har flera decennier av erfarenhet av innovation inom gröna bränslen och ser därför fram emot att bidra till GAMMA med vår forskning om att omvandla e-bränslen till vätgas och att föra de nya gröna teknologierna i projektet framåt. Kanske kan resultaten från GAMMA även användas inom andra delar av transportsektorn, som land- och flygtransporter. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra europeiska partners för att stärka det framtida klimatet samt tillväxt och sysselsättning till nytta för oss alla, säger Dr Gunther Kolb, chef för avdelningen för energi, Fraunhofer Institute for Microengineering and Microsystems.

En mer klimatvänlig sektor

Enligt partnerna i projektet bör sjöfartsnäringen snabbt anpassa sig till de nya IMO-reglerna, eftersom de flesta befintliga kommersiella fartyg idag seglar på konventionella fossila bränslen. Det innebär att fartygen varken kommer att vara kommersiellt eller tekniskt konkurrenskraftiga år 2030 om det inte görs investeringar i nya fartyg eller ombyggnad med grönare teknologier.

ANT Topic, tekniska och operativa chefer för TOPIC Fleet och partner i GAMMA, förklarar att den gröna omställningen går hand i hand med företagets kärntjänst:

– ANT har alltid varit väldigt angelägen om att investera i grön teknik. Vi är glada över att ha hittat likasinnade partners för att ta med ny teknik och innovativt tänkande. GAMMA-projektet kommer att leverera de mest avancerade fartygstjänsterna och miljökvaliteten utan att kompromissa med våra fartygs operativa effektivitet och flexibilitet, säger Alex Albertini, ANT Topic Srl.

För att utvärdera miljöprestanda för teknikerna i projektet kommer Politecnico di Milano att utföra en well-to-wake-analys och beräkna CO2-utsläppen.