Nyheter

Snart rullar Eskilstuna Energi och Miljös första återbrukade fordon på Eskilstunas gator

Nyligen levererades ett nytt stort fordon till Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). Den nya bilen är beställd efter en idé om återbruk. Bilens chassi kommer från en uttjänad sopbil och har fått en ny påbyggnad med funktioner för sin nya roll som kärltvättbil.

Sopbilarnas inmatningsfunktion slits ut efter en tid men själva chassit kan fortfarande vara fullt användbart. Det var så tankegångarna gick när det var dags att beställa den nya kärltvättbilen som inte ska köras några längre sträckor, vilket därmed innebär ett lägre slitage.

− En kärltvättbil kör mestadels inom stan och i en mindre radie däromkring. Den används bara för att tvätta sopkärlen i flerbostadshus. Dessutom körs den inte året runt eftersom det är för kallt att tvätta kärlen vintertid. Därför räknar vi med en lång livslängd på bilen trots det återanvända chassit, säger Jari Backeliv, chef för hushållstransporter hos EEM.

Idén om att använda ett redan befintligt chassi är inte bara en ren hållbarhetsvinst. Den innebär också en klart mindre kostnad jämfört med vad ett helt nytillverkat fordon i samma storlek skulle kostat berättar Jari.

− Förutom att vi vill leva som vi lär, har vi också sparat drygt halva priset av kostnaden för en helt nytillverkad bil. Det är naturligtvis också en god anledning till att vi hoppas kunna göra fler smarta fordonsåterbruk framöver.

Kärltvättbilen börjar rulla i bruk fram i mars/april när vädret är mildare.