Nyheter

Höjda krav för golv bidrar till en mer cirkulär ekonomi

Svanens nya golvkrav är ett steg mot en mer cirkulär ekonomi, vilket krävs för att nå miljö- och klimatmål och hushålla med jordens resurser. Majoriteten av konsumenterna vill inte ha produkter med miljö- och hälsofarliga ämnen när de väljer byggprodukter. Men de tycker det är svårt att välja rätt för miljön och Svanen blir då en hjälp, visar en nordisk konsumentundersökning.

Svanen känns igen av 97 % av alla konsumenter i Sverige och det finns idag ett stort utbud av Svanenmärkta golv, både för privata och offentliga inköpare liksom för konsumenter. Svanens nordiska undersökning visar att två tredjedelar av de nordiska konsumenterna anser att Svanen, Nordens officiella miljömärkning, gör det enklare för dem att välja byggprodukter.

Kraven på miljöfarliga kemikalier skärps, vilket gör det möjligt att återvinna golven i högre utsträckning. Vidare har krav på garanti, reservdelar och spårbarhet tillkommit för att främja ökad cirkularitet. Att Svanenmärkta golv är av bra kvalitet och håller länge är avgörande för en mer cirkulär ekonomi:

– Svanens krav har som mål att bidra till en mer cirkulär ekonomi så att vi kan genomföra den gröna omställning av samhället som krävs. Nu har vi lagt ribban ännu högre så att de golv som klarar kraven, i högre grad än tidigare, blir en del av ett kretslopp. Konsumenter och inköpare ska enkelt kunna välja ett golv utan att behöva vara golvexperter, säger Wilma Bäckström Nilsson, produktspecialist för golv på Miljömärkning Sverige.

Nya är också de krav på innovation, som rör följande områden: cirkulär ekonomi, kemikalier, biologisk mångfald och klimat. Där kan licensinnehavaren välja var den vill gå i bräschen.

– Svanen är ett effektivt verktyg för produktutveckling vilket de nya innovationskraven ytterligare främjar. Svanenmärkta golv ska tillhöra de som är ”bäst i klassen” och vi ser ett stort intresse och medvetenhet hos golvbranschen för att vara med och driva utvecklingen, avslutar Wilma Bäckström Nilsson.

Fakta:

De nya kraven fokuserar på miljö, klimat, biologisk mångfald och en mer cirkulär ekonomi.

Kraven ställs ur ett livscykelperspektiv, från råvara till användning.

Ett Svanenmärkt golv:

Har hög andel förnybara och/eller återvunna material. Skärpta krav på så kallat ”postkonsument återvunnet”, t ex att olika återvunna material från andra produktområden används.

Klarar hårda krav på hälso- och miljöfarliga ämnen. Ämnen som är cancerframkallande, mutagena (förändrar den genetiska arvsmassan) och reproduktionsstörande (kan skada förmågan att få barn) är förbjudna, t ex PFAS, ftalater, halogenerade flamskyddsmedel. Striktare gräns för fri formaldehyd i lim.

Garanterar låga utsläpp och en god innemiljö

Har tillverkats energieffektivt

Har god slitstyrka (nytt är 5 års garanti)

Läs mer:

Golv 029 (svanen.se)