Nyheter

PFAS har upptäckts i Prästjorden och Fotstads vattentäkter i Halmstad

Med anledning av att LBVA har upptäckt PFAS i vattentäkterna Prästjorden och Fotstad i Halmstad påbörjar nu miljönämnden en utredning av föroreningens utbredning, risker och orsak. Miljönämnden ansvarar för tillsynen inom vattenskyddsområdena och ska nu utreda föroreningens källa och spridning.

LBVA har tagit extra vattenprover i vattentäkterna och då upptäcktes förekomsten av PFAS.

– För invånare som har kommunalt dricksvatten förändrar detta inte kvaliteten mot hur det ser ut nu. Den nya kunskapen kommer att arbetas in för att klara vårt mål med att uppfylla gränsvärdena till 2026. Vi känner oss trygga i de teknikval vi nu utvärderar. Att vi har ännu en förorenad vattentäkt är ledsamt, men vi kommer att lösa detta, säger Fredrik Christensen, strategisk utvecklare på LBVA.

Miljönämnden leder arbetet med att utreda föroreningens ursprung.

– Vi vet inte varifrån föroreningen kommer i nuläget och vill inte spekulera i källan. Vi kommer att kontakta ägare till de enskilda dricksvattenbrunnarna i närområdet som vi bedömer också kan vara påverkade av föroreningen, först de som inte har kommunalt dricksvatten, därefter de som har kommunalt dricksvatten men som också kan ha en dricksvattenbrunn, säger Tomas Sjöstedt, miljö- och hälsoskyddsinspektör på bygg- och miljöförvaltningen.