Nyheter

Evergreen Marine and X-Press Feeders signerar MOA för lansering av gröna sjöfartsrutter i Europa

Det globala containerrederiet Evergreen Marine Corporation (Evergreen) har undertecknat ett avtalsavtal (MOA) med X-Press Feeders, världens största oberoende gemensamma transportör, för att placera sina containrar på X-Press Feeders nya dubbelbränslefartyg för grön metanol. X-Press Feeders planerar att köra dessa fartyg på grön metanol och driva dem inom Europa.

Som ett av världens största containerrederier och en nyckelkund till X-Press Feeders, är Evergreens avtal ett betydande ledarskap mot en hållbar grön framtid. De två företagen kommer dessutom att arbeta tillsammans för att lansera ett matarnätverk, som blir det första i Europa som drivs av grön metanol.

– Vi är banbrytande för användningen av fartyg med dubbla bränslen och vi bestämde oss för att ta emot våra fartyg förr, snarare än senare, eftersom vi vet att vi måste ta betydande steg idag för att nå målen för minskningar av växthusgasutsläpp, säger Francis Goh , X-Press Feeders Chief Operating Officer.

– Våra två företag uppmuntrar hamnoperatörer, bränsleleverantörer, logistikföretag, speditörer och fördelaktiga lastägare (BCOs) etc att följa med oss ​​på vägen mot mer hållbar sjöfart. Genom att arbeta tillsammans, steg för steg, kan vi uppnå så mycket mer, tillägger han.

Till att börja med kommer dessa dubbelbränslefartyg att vara centrerade i Rotterdams hamn och täcka hamnar i Östersjön och Skandinavien. I slutändan kommer de 14 dubbelbränslefartyg som X-Press Feeders har i beställning för leverans från 2024 Q2 till mitten av 2026 att opereras inom Europa och Medelhavet.

Företaget har redan tecknat ett fast kontrakt med den holländska bränsleleverantören OCI Global för leverans av grön metanol, som är ISCC-EU (International Sustainability and Carbon Certification) certifierad. Bränslet, även känt som biometanol, är en förnybar energikälla som produceras från nedbrytning av organiskt material, såsom avfall och rester.

Beslutet att lägga till dubbelbränslefartyg som drivs av grön metanol är en nyckelfaktor i X-Press Feeders löfte att minska sina utsläpp av växthusgaser (CO2e) med 20 % till 2035, 50 % till 2040 och vara noll till 2050.