Nyheter

Första kompletta våtrumssystemet med Svanenmärkning

Flügger har lanserat världens första komplettavåtrumssystem som är Svanenmärkt, som ska göra det enklare och mer lönsamt att vara miljömedveten företagare i dag. Detnya H₂O-våtrumssystemet är inte bara miljövänlig utan minskar också arbetstiden med drygt 30%.

Miljöhänsyn och effektivitet blir allt viktigare för den professionella målaren. Miljökraven höjs mer och mer på byggprojekt i hela Norden när det kommer till certifieringar och dokumentation av t.ex. CO2-avtryck.Samtidigt påverkar parametrar som kortare torktidoch enkel applicering projektens lönsamhet.Att Flügger lyckats ta fram ettkomplett Svanenmärkt våtrumssystem är något som gynnar både målare och miljö.

Stor efterfrågan

H₂O-våtrumssystemetfyller ett hål på en marknad där det finns en stor efterfrågan på den här typen av behandling och för Flügger är det viktigt att ta fram och leverera det som målarna eftefrågar.

– Vi är väldigt glada över att kunna lansera ettkomplett Svanenmärkt våtrumssystem som ska göra det lättareför målare att välja effektiva och miljömärkta produkter med all dokumentation i ordning, säger Flüggers VD Johannes Karlsson.

H₂O-systemet är inte bara miljövänligtutan minskar också arbetstidenavsevärt i jämförelse med tidigare alternativ. I teorin går det att skära ner tiden det tar att göra ett våtrumbetydligt.Dyrbar tid som kan läggas på annat arbete för att öka företagets lönsamhet.

– Våtrumssystemet är optimerat för en tidsbesparande behandlingsprocess. Det här gör så att du kan avsluta ett våtrum betydligt snabbare än tidigare, men naturligtvis med samma höga kvalitet. Det beror på att torktiden mellan de olika lagren är förkortad, så att du inte behöver vänta så länge med att applicera nästa lager. Behandlingstiden minskas med hela 33%, vilket i praktiken betyder att du sparar ett par arbetsdagar. förklarar Karlsson.

Speciella egenskaper

Flüggers Dekso 20 H₂O våtrumsfärg är vattenresistent och har en halvmattsmutsavvisande yta. Våtrumsfärgen kan tonas i alla kulörer och har en hög täckförmåga. Dekso 20 H₂O är särskilt lämplig för utrymmen med höga krav på både utseende och funktion eftersom den står emot fukt, smuts och dagligt slitage. Den är lätt att rengöra med vatten, borste eller trasa samt rengöringsmedel utan slipmedel.

Flüggers Dekso H₂O våtrumsfärg lanseras kort efter FlüggersDekso AÏR, som är världens första färg med dennya nordiska astma-och allergimärkningen. Dessutom är den certifierad med Svanenmärket, M1 och EU-blomman. H₂O gör det både enkelt och smidigt att välja miljömärkta och tidsbesparande alternativ till både färg, primer, lim och spackel.