Nyheter

Järfälla bygger energipositivt område med Åke Sundvall

Järfälla ska självklart ligga i framkant när det gäller hållbar och energieffektiv stadsutveckling. Då är det viktigt att samarbeta med de aktörer som vill samma sak. Åke Sundvall är en viktig samarbetspartner och jag hoppas att vi kan etablera fler liknande samarbeten med flera aktörer i framtiden, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Målet är att bygga energieffektiva fastigheter, minska klimatpåverkan och redan 2030 vara en klimatneutral kommun. Det här gör kommunen genom samarbeten med aktörer som vill vara med och driva utvecklingen av framtidens hållbara bostadsområden i Järfälla .

Ett energipositivt område innebär att ett antal fastigheter eller byggnader producerar mer energi än de förbrukar. Byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara konsumenter till att bli producenter av energi genom förnybara energikällor, effektiva energisystem och välutformade byggnader.

Åke Sundvall ny samarbetspartner

Senast i raden att teckna en avsiktsförklaring för att utveckla energipositiva områden tillsammans med Järfälla kommun är byggaktören Åke Sundvall som bygger i Barkarbystaden.

– Som byggaktör med en drygt 80-årig historik är det en självklarhet att vi engagerar oss i de förändringar som behövs för att fortsätta bygga omtyckta områden och för att vi ska lyckas med den klimatomställning vi står inför. Vi har en lång närvaro i Barkarbystaden och det känns viktigt för oss att vara en del av de initiativ som kommer forma framtidens Barkarbystaden och den värld vi lever och bygger i. Den omställning vår bransch står inför kommer endast att lyckas genom att vi delar kunskap, erfarenheter och lär av varandra, säger Johan Lins, hållbarhetschef och vice vd Åke Sundvall AB.

Järfälla kommun vill vara en föregångare inom hållbar stadsutveckling och har högt uppsatta mål om att vara en klimatneutral kommun 2030. Energipositiva områden är ett stort framsteg inom samhällsbyggnad samt en integrerad del av ett framtida hållbart energisystem inom EU.

På bilden: Åke Sundvall har tidigare byggt bostadshuset Paraden vid Stora torget i Barkarbystaden