Nyheter

Ingen lågkonjunktur för återbruksbranschen – 2023 blev ett superår

Marknaden för begagnade kontorsmöbler blomstrar. Det är tydligt när den branschledande återbrukspionjären Rekomo summerar 2023. Trots ett utmanade år i världsekonomin redovisar företaget en omsättning på närmare 147 miljoner kronor och under året har man sålt, köpt och hyrt ut över 50 000 återbrukade möbler – ett av de bästa resultaten sedan bolaget grundades 1992.

Den svenska återbruksaktören Rekomo summerar 2023, och omsättningen uppgår till närmare 147 miljoner kronor. Rekomo har sålt återbrukade kontorsmöbler i över 30 år, och omsättningen under 2023 är en av de bästa någonsin.

Under 2023 har Rekomo sålt, köpt och hyrt ut över 50 000 begagnade möbler till kunder över hela landet. Försäljningen har bidragit till ett minskat koldioxidutsläpp på hela 2 750 ton koldioxid, jämfört med nyproducerade alternativ.

– Vi är glada över vår positiva utveckling, trots det svåra omvärldsläget med lågkonjunktur, krig, räntor och ökade kostnader. Vi tar oss an 2024 med ödmjukhet, men också förhoppning och kämparglöd. Vi ser en tydlig trend i att intresset för återbrukat bara ökar, säger Jonas Åström, VD på Rekomo.

En fråga som Rekomo har lyft i debatter under året handlar om hur offentlig sektors klimatansvar ser ut. För trots att allt fler verksamheter nu har möjlighet att handla återbruk, genom de nya ramavtalen som finns på plats, visar sammanställningar att endast 1 procent av de möbler som köptes in var återbrukade – medan så hög andel som 99 procent var nyproduktionsinköp.

Inför 2024 börjar Rekomo märka av ett skifte. Offentlig sektor har vaknat när det kommer till återbruk, och bland beställarna finns allt från Göteborgs stad och Nacka kommun till Lunds kommun och Malmö stad.

– Vi avslutade förra året med flera nya kunder inom offentlig sektor. Det är förstås mycket glädjande, såväl för oss på Rekomo som för samhället och vår planet i stort. Vi ser också att allt fler kunder väljer att hyra, i stället för att köpa kontorsmöbler. Det ger en helt annan frihet att möta möbelbehoven när organisationen förändras. Jag hoppas och tror att 2024 är året då ännu fler verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor börjar ta viktiga steg framåt tillsammans – för att minska sin klimatpåverkan, fortsätter Jonas Åström.

Under 2023 öppnade ett nytt kontor i Norrköping, och nu finns Rekomo på fyra orter i Sverige – Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping. Och under 2024 planerar man för fortsatt expansion:

– Som mycket med återbruksbranschen generellt, handlar det om att våga tro på en omställning – och att våga vara en del av lösningen! Om en lågkonjunktur kan föra med sig något positivt alls så är det att fler ändrar sina konsumtionsvanor, och upptäcker fördelarna med att handla begagnat. Det är billigare – men det är också klokare. Nyproduktionen av kontorsmöbler i Sverige genererar över 170 000 ton koldioxidutsläpp, varje år. En omställning är helt nödvändig, avslutar Jonas Åström.

Foto: Rädda Barnens kontor i Stockholm