Nyheter

Tarkett tar nästa steg mot fullt cirkulära golv – iQ Loop

Nu lanserar Tarkett ett nytt vinylgolv, iQ Loop, tillverkat av minst 65 procent post-konsumentmaterial vilket innebär en halvering av CO2-utsläpp* jämfört med tidigare iQ-golv från Tarkett. Parallellt med produktlanseringen presenteras konceptet Join the Loop, en uppmaning till fastighetsägare, entreprenörer och golvläggare att återvinna mer material, både genom spillåtervinning och utrivning av golv. 

För Tarkett är arbetet med att minimera sin miljöpåverkan helt central. Därför var frågan hur stor andel återvunnen råvara en produkt kan bestå av självklar. Slutsatsen blev 65–70 procent om man fortsatt ska kunna styra golvets design. Utvecklingsarbetet startade med målsättningen att skapa en ny produkt av allt iQ-material som skickas tillbaka till Tarketts fabrik och återvinningsanläggning i Ronneby för återvinning, oavsett färg.

Stor potential att återvinna mer

Nästa fråga blev materialtillgången. Tarkett bedömer att det idag bara är 30 procent av installationsspillet som kommer tillbaka för återvinning. För att öka den siffran krävs samarbete mellan flera aktörer. Fastighetsägare och arkitekter måste föreskriva återvinning, golvläggare måste ansluta sig till ReStart för att samla in installationsspillet och golvläggare och entreprenörer måste kontakta Tarkett när ett golv ska rivas ut.

Gamla plastgolv utgör en enorm potentiell råvaruresurs. Enligt uppgifter från IVL** finns det 145 miljoner kvadratmeter plastgolv  i Sverige, som skulle innebära en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton om det återvanns istället för att kasseras.

– Tarkett hoppas att konceptet Join the Loop ska få fler att återvinna material istället för att skicka det till förbränning eller deponi. Som incitament kommer produkten iQ Loop främst erbjudas kunder som bidrar med material. Många pratar om återvinning, men det är skillnad på material som kan återvinnas och ett material som faktiskt återvinns. Det är också skillnad på material som i återvinningen nedgraderas till fyllning eller stoppning och material som återvinns till en likvärdig produkt, säger Fredrik Hydén,  Sverigechef Tarkett.

Etablerat insamlingssystem

iQ Loop skulle inte vara möjlig utan insamlingssystemet ReStart som Tarkett byggt upp under flera decennier för att ta produkter från linjär till cirkulär ekonomi. Genom ReStart skickas insamlingssäckar ut som därefter kostnadsfritt hämtas upp och transporteras till anläggningen i Ronneby. Detta avgörande samarbete mellan Tarkett och övriga aktörer blev inspiration till kollektionens namn; iQ Loop.

Samarbete med Note (design studio)

Då materialet består av så stor andel återvunnen råvara i olika färger som blandas blir resultatet; grått. Kollektionen iQ Loop har tagits fram i nära samarbete mellan Tarkett och Note (design studio) och består av sju varma, kalla och neutrala grå nyanser. För Note, som tidigare designat Tarketts färgstarka vinylgolvskollektion iQ Surface, var det först ovant att vara enbart arbeta med grått.

– Vi jobbar gärna färgstarkt, använder vi grått är det oftast i material där färgen förekommer naturligt, så det kändes först begränsande att bara arbeta med grått. Men de snäva kriterierna blev snart en kreativ tillgång, vi kunde fördjupa oss och arbeta fokuserat men brett inom det gråa spektrumet. Det är ett väldigt speciellt projekt för oss att vara en del av då resultatet av projektet är något mer än bara produkten, att det är hållbart genom så många led, säger Charlotte Ackemar, produktdesigner på Note.

Kollektionen iQ Loop består av sju varma, kalla och neutrala grå nyanser som är skapade för att fungera med alla atmosfärer och lätt kan kombineras både med varandra och övriga iQ-kollektioner.

På bilden :Golvet iQ Loop har ett halverat CO²-utsläpp* jämfört med övriga iQ-golv från Tarkett och är ytterligare ett steg på vägen i Tarketts resa mot fullt cirkulära produkter.