Nyheter

Vectura Fastigheter och Next Step Group i stort samverkansprojekt med Volvo Cars och Göteborg Stad

Vectura Fastigheter och Next Step Group fortsätter att investera för att bidra till svensk konkurrenskraft internationellt, nu tillsammans med Volvo Cars och Göteborg Stad. Tillsammans skapar bolagen ett ledande innovationskluster inom hållbar mobilitet.

Startskottet har redan gått för den första fastigheten som byggs om till att bli Mobility Innovation Destination Torslanda, ett nav för morgondagens mobilitetslösningar.

– Är man en aktör som vill jobba hands-on med att lösa framtidens mobilitet tillsammans med de mest framstående experterna och företagen inom mobilitetssektorn så är det på Mobility Innovation Destination Torslanda man ska befinna sig framöver. Platsen ska präglas av stark innovationskraft och gränsöverskridande samarbeten. Genom gestaltning av fysiska ytor och innehåll skapar vi förutsättningar för rätt parter att träffas, säger Joel Ambré, VD Vectura Fastigheter.

Sedan 2017 äger och utvecklar Vectura Fastigheter och Next Step Group GoCo Health Innovation City i Mölndal. En plats där bolag inom life science, hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet samverkar för ny kunskap och nya vägar till hållbara sätt att arbeta och leva.

Nu breddar Vectura Fastigheter och Next Step Group sitt fokus, utöver life science, genom att kliva in i ett nytt segment; hållbar mobilitet.

– GoCo Health Innovation City är ett lyckat exempel på hur vi tillsammans har hittat receptet på att locka den bästa talangen till en och samma plats. Vi möjliggör en innovativ miljö där näringsliv och akademi samverkar. Tillsammans med Volvo Cars ser vi fram emot att göra en liknande resa, säger Jacob Torell, VD Next Step Group.

Innehåll och människan i fokus – en plats för utveckling och liv

Genom stadsutveckling i området, nya stråk, platsbildningar och byggnader, är ambitionen att skapa en levande plats som främjar gemenskap, samarbeten, innovation och tillväxt. Strävan är att skapa de bästa förutsättningarna för att finna lösningar på framtidens utmaningar inom mobiltetssektorn.

Ombyggnationen av den befintliga fastigheten på Amazonvägen 10, är första fasen och innefattar en yta på ca 25 000 kvm. Inflyttning planeras till våren 2026. Från och med 7 februari kommer destinationen att öppnas för aktörer att bli partners i projektet. Avsikten är att fortsätta utveckla stadsdelen till upp mot 200 000 – 300 000 kvm.

– Med det här initiativet vill vi skapa ett ekosystem där vi kan utveckla framtidens mobilitet, inklusive bilar, tekniken i dem och infrastrukturen runt dem, allt hand i hand. Vår ambition är att vara banbrytande inom teknik, attrahera globala talanger och få kontakt med andra banbrytande företag, säger Jim Rowan, VD Volvo Cars.

Läs mer om destinationen på:

www.innovationdestinationtorslanda.com