Nyheter

Dags att ta nästa steg i att hjälpa små- och medelstora företag med hållbarhetsarbetet

Scoolia meddelar nu en spännande förändring av sitt varumärke och affärsinriktning genom att bli EasySteps Consulting AB. Efter två decennier med en stark betoning på social hållbarhet och kompetensutveckling har man med utgångspunkt från Värnamo hjälpt över 600 kunder i Norden att implementera mer hållbara arbetssätt, bland kunderna finner man allt från medelstora företag till myndigheter och medlemsorganisationer.

Nu vidgar EasySteps Consulting sin verksamhet genom att bli en heltäckande hållbarhetspartner där man erbjuder konsultinsatser, utbildningar och den nya SaaS tjänsten EasyStepsGO, ett digitalt systemstöd, som hjälper företagen att systematiskt arbeta med hållbarhet.

ESG (Environmental, Social and Governance) har blivit en allt viktigare faktor för företag i Europa och det är inte längre enbart stora organisationer som behöver se över och utveckla sina strategier. EU-direktiv, som CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), har gjort att kraven på rapportering och att dela ESG-data har nått ner till samtliga aktörer i leverantörskedjan.

Detta påverkar både industri och konsumentorienterade företag, men förändringen innebär inte bara krav på utan också stora möjligheter och fördelar. Ett systematiskt hållbarhetsarbete kan leda till bland annat ökad konkurrenskraft, minimering av risker och klimatpåverkan, tillgång till nya marknader och affärsmöjligheter samt kostnadsbesparingar genom effektivare resursanvändning.

Ramverken för hur små- och medelstora företag ska arbeta med samt rapportera enligt de nya EU-direktiven blir allt tydligare och standardiserade under de kommande åren. Vi är glada över att redan nu kunna erbjuda en omfattande och holistisk approach för att stötta små och medelstora företag i deras hållbarhetsarbete genom att erbjuda tjänster i form av konsultinsatser och utbildning samt plattformen EasyStepsGO, ett digitalt systemstöd.

Med EasyStepsGo får kunden ett stödsystem som effektiviserar hållbarhetsarbetet genom att samla arbete, material och data på ett ställe. I plattformen kan kunden bland annat inkludera och engagera hela verksamheten, skapa projekt och samarbeta, genomföra väsentlighetsanalyser, ta fram och agera på handlingsplaner, samt hållbarhetsrapportera.

– EasySteps Consulting är på en otroligt spännande tillväxtresa och som en heltäckande hållbarhetspartner positionerar vi både oss själva och våra kunder väl inför framtiden där flera förändringar kommer att ske på marknaden, säger nya VD:n Stephanie Bedin.