Nyheter

Nytt bostadskvarter växer fram på gamla regementsområdet i Umeå

På det gamla regementsområdet Östra Dragonfältet, bygger Umeås allmännyttiga bostadsbolag Bostaden hyreslägenheter i vad som ska bli ett nytt bostadskvarter i centrala Umeå.

I Umeås historiska område Östra Dragonfältet låg tidigare militärens regementsbostäder. Ett länge avskärmat men centralt läge som med nya bostadskvarter och allmännyttiga Bostadens 144 hyreslägenheter fördelade på sex huskroppar nu kopplas ihop med övriga centrala Umeå.

Med inspiration från Östra Dragonfältets historiska regementsbyggnader uppförs de nya hyresbostäderna med betongstomme, natursten och ljusa putsade fasader med horisontella tegelband.  Det som sticket ut i materialväg är att man använder koldioxidreducerad grön betong.

Balkongräcken och staket i smide samt takkupor och franska balkonger profilerar de nya flerbostadshusen i centrala Umeå.

Hyreslägenheterna med sina generösa ljusinsläpp varierar i storlek från ett till fyra rum och kök. Några av husen får högst upp vindslägenheter med utsikt över staden. Förutom solceller kommer det att lämnas utrymme för fritidsaktiviteter och rekreation på hustaken.

Solceller på taket, avloppsåtervinning, elbilsladdplatser och cykelgarage bidrar till de nyproducerade hyresbostädernas hållbarhetsprofil. I två av hyreshusen kommer det dessutom att finnas bokningsbara arbetsrum för hyresgäster som jobbar hemifrån.

De sex huskropparna får en gemensam källarvåning på 5 000 kvadratmeter med förråd, cykelgarage och parkeringsplatser för de boende. 

Bild: AB Bostaden Umeå

FAKTA:

Tidplan: februari 2022-juli 2024

Byggherre: AB Bostaden i Umeå

Totalentreprenör: Nåiden Bygg AB

Arkitekt: Norconsult AB

Kostnad: 235 mkr