Nyheter

Snart inflyttning i Enköpings logistikcenter och Stenvretens industriområdes miljöcertifierade lokaler

Genesta har tillsammans med Logistic Contractor skapat en produkt som motsvarar dagens och framtidens hållbarhetskrav. Snart kan hyresgäster flytta in i Enköpings logistikcenter och Stenvretens industriområdes miljöcertifierade lokaler.

Den 80 000 kvadratmeter stora fastigheten har ett starkt miljöfokus sett både till material och människor.

– Vårt ansvar är att erbjuda en attraktiv och energieffektiv produkt. Därför satsar vi på energiklass A och certifieringen BREEAM Excellent ihop med en rigorös mätpolicy, säger Alfons Rosendahl-Jagut, investment manager på Genesta.

Allt från vatten- och elförbrukning till koldioxid och närvarosensorer i kontorslokalerna mäts. 

– Vi ligger 50 procent lägre än BBR-kraven som ska uppnås. Dessutom har vi utformat regler i samverkan med EU-taxonomimålen. Ett av kraven är att 70 procent av byggnationens avfall ska återvinnas, fortsätter Alfons Rosendahl-Jagut.

Ekologi, välmående och trivsel har tagits i beaktning från ett ESG-perspektiv, och i det gröna hyresavtalet med Genesta ingår förutom ett utomhusgym även avfallssortering och energianvändning.

– Målet är en energisnål produkt där hyresgästerna kan göra små förändringar i vardagen för ökad hållbarhet, säger Johan Hägg, ESG analytiker på Genesta. 

Energiambition och materialval

På det 70 000 kvadratmeter stora taket installeras en solcellsanläggning på 2000 kilowatt. Den kommer att producera 1,8 miljoner kilowattimmar, motsvarande hushållsel till 360 villor på ett år.

– Ambitionen är att maximera egenproducerad el per fastighet, säger Alfons Rosendahl-Jagut.

Snålspolande toaletter, batterilösningar med peak-shaving för att kapa effekttoppar och sandwichelement med mineralull som isolering, är några av de hållbarhetssatsningar Stenvretens hyresgäster kan se fram emot.

– Det är dyrare men har högre isoleringsvärde än cellplast. Det är viktigare att komma ner i energiutsläpp än materialkostnad, menar Johan Hägg.

Som en del av Genestas hyresgästprogram ingår inneklimatsensorer som mäter koldioxid, farliga partiklar och lukter. 

– Hyresgäster kommer att kunna rapportera solcellsproduktion och energiförbrukning samt läsa av klimatet via QR-koder, förklarar Johan Hägg.

Enligt Alfons Rosendahl-Jagut handlar det om att tillgodose framtidens hållbarhetsbehov redan idag och stärka relationen mellan fastighetsägare, hyresgäst och anställda.

– Genom att involvera de anställda känner de att de gör skillnad. Det ska finnas incitament från oss att ta elbil eller cykel till jobbet. De ska kunna flytta till våra lokaler med gott samvete. 

Fakta

Logistikcenter och miljöcertifierade lokaler 

Byggtid: juni 2022–november 2023

Byggherre: Logistic Contractor Entreprenad AB/Genesta Property Nordic AB

Totalentreprenör: Logistic Contractor Entreprenad AB

Arkitekt: Krook och Tjäder