Nyheter

Ecoclime tecknar avtal med HSB Södertörn – Energiresan i fokus

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter. Genom att göra Energiresan och använda Evertherm-system för återvinning av värmeenergin i spillvattnet kan de minska sina driftkostnader avsevärt, samtidigt som de skapar ett finansiellt utrymme för fler investeringar.

Yvonne Westermark, ansvarig för Bostadsrättsföreningar på Ecoclime Group:

– Vi vill dela med oss av Energiresan – vårt arbetssätt som vi ser kan göra stor nytta för föreningarna nu när energipriserna stiger och det är ett allmänt högt kostnadsläge med höga räntor. För de flesta bostadsrättsföreningar skulle det vara guld värt att återvinna värmeenergin som finns i spillvattnet – energi som annars spolas ut ur fastigheten till ingen nytta. Genom Evertherm-systemet kan vi återföra energin till fastigheten på ett effektivt sätt. Det spara energi och pengar för föreningen. HSB Södertörn har ett bra nätverk av föreningar som vi nu har möjlighet att nå ut till och intresset är stort.

– Genom samarbetet med Ecoclime fyller vi på vår portfölj av samarbetspartners som erbjuder spännande lösningar och koncept. Många av våra kunder och medlemmar ligger långt fram i arbete med att energieffektivisera sina fastigheter och byggnader. Återvinning av spillvatten är en åtgärd som ännu inte använts i så många av våra projekt. Vi ser fram emot att följa utvecklingen som samarbetet med Ecoclime möjliggör, säger Sebastian Zetterberg , projektchef HSB Södertörn.