Nyheter

Flytande solcellsanläggningar en stor potential

Flytande solcellsparker kan ha stor potential att utvecklas till hållbara energikällor i framtiden. Det har visat sig lättare sagt än gjort att hitta lämpliga landområden för solcellsparker varpå idén om vattenburen solkraft gradvis vuxit fram.

En solcellsanläggning på 500 kiloWatt har byggts upp i anslutning till en vindkraftspark 30 kilometer utanför kustremsan utanför Kinas nordöstra kust i Shandongprovinsen – det första kända solcellsprojekt som uppförts i anslutning till ett vindkraftverk.

Sammantaget har 770 solcellspaneler installerats på två cirkelformade flytande baser, omslutna av en vågbrytande kant som byggts med hjälp av en elastiskt skyddande membranteknologi. Det är det norska företaget Ocean Sun AS som utvecklat tekniken. Solcellspanelerna, som är anpassade till miljö- och väderförhållanden, är framtagna av Golden Concord Limited Holdings.

Det planeras för ett flertal liknande projekt och solenergi till havs kan komma att växa snabbt.

Utmaningar och möjligheter

De flesta inledande försök med solenergi till havs har mest handlat om småskaliga system eftersom det finns många utmaningar – höga kostnader och effekterna av frätande salter eller stormbyar som kan förstöra solcellsanläggningar. Trots svårigheterna finns det många entusiaster inom området som tror på produktion långt ut till havs.

Investeringar i solenergi förväntas överstiga de summor som investeras i oljeproduktion. Trots detta har det visat sig svårt att hitta landområden för större solcellsparker. På vissa platser har det nästan uppstått konfliktsituationer mellan olika intressen – speciellt jordbruk och förnybara energikällor.

– Tillämpningen av flytande solcellsparker är praktiskt taget obegränsad till skillnad från många regioner som har begränsningar för användningen av mark i Europa, Afrika och Asien, säger Ocean Suns verkställande direktör Børge Bjørneklett.

Det finns alltså ett stort intresse för flytande solcellspaneler, vilket motiverar till att fortsätta med att utforska nya platser. I januari lanserades USA:s största flytande solenergiprojekt vid vattenreningsverket Canoe Brook i New Jersey. Det genererar tillräckligt med ström för att försörja

1 400 hushåll i området.

– Produktion av förnybar energi måste öka, men den realistiska frågan är var vi ska åstadkomma detta, säger Li Xiang, Sungrow Power Supply Company Som menar att vattenytor kan lösa problemet.

En gammal kolgruva blev plats för en solcellspark

På en konstgjord sjö i Huainan, Anhui-provinsen i östra Kina, finns den största flytande solcellsparken hittills med 500 000 solcellspaneler motsvarande 400 fotbollsplaner. Den genererar ström åt 100 000 hushåll. Tidigare låg här en kolgruva som nu fyllts med vatten.

Enligt Zeng Zhenzhong, docent vid Southern University of Science and Technology i Shenzhen, skulle det vara möjligt att försörja runt 6000 städer i Kina genom att placera solcellsanläggningar på befintliga vattenreservoarer. Det behövs dock mer forskning över konsekvenser för biologiskt liv.

Frågor kvarstår kring solenergimarknaden till havs. Att utveckla sådana paneler kan bli cirka 40 procent dyrare tack vare mer komplexa installationer och kostsamma undervattenskablar, enligt Bloomberg.