Nyheter

Neste når ledarskapsnivå i CDP:s klimatförändrings- och skogarbedömningar

Neste har uppnått ledarskapsnivån och A−-betyget för sina klimatåtgärder av den globala ideella organisationen CDP, som årligen utvärderar företag i deras miljötransparens och prestanda när det gäller klimatförändringar, avskogning och vattensäkerhet. Neste har inkluderats i ledarskapsnivån (A eller A−) i klimatförändringsbedömningen i åtta år i rad.

Neste har också fått goda resultat i CDP:s skogs- och vattensäkerhetsbedömningar. Neste fick A−betyg från palmolja och A−betyg från nötkreatursprodukter i kategorin Skogar. För Water Security fick Neste betyget B. Alla dessa resultat är baserade på Nestes hållbarhetsprestanda 2022.

– Vi är mycket nöjda med vårt erkännande i CDP:s bedömningar. På Neste har vi satt upp ambitiösa mål för både klimat och biologisk mångfald och vi arbetar ihärdigt för att nå dem. Att vara erkänd bland de mest hållbara företagen uppmuntrar oss att fortsätta på vår väg att tillhandahålla mer hållbara lösningar för våra kunder, säger Carl Nyberg, Executive Vice President, Renewables Supply Chain and Sustainability på Neste.

Neste har avslöjat sina åtgärder för att förebygga klimatförändringar under de senaste 17 åren i CDP, som utvärderar företagens åtgärder för att bekämpa klimatrisker och hur företag drar fördel av affärsmöjligheterna som produkter och tjänster med låga utsläpp erbjuder.

Nestes ambition är att leda omvandlingen mot en koldioxidneutral värdekedja till 2040 med ambitiösa klimatåtaganden.

CDP:s Forests assessment analyserar företags förmåga att hantera och mäta skogsrelaterade risker och möjligheter, transparens och deras engagemang för att aktivt återställa skogar och ekosystem. Neste avslöjar sitt skogsavtryck som en del av CDP-programmet. Vattensäkerhetskategorin mäter inte bara företags vattenhantering utan också deras strategiska reaktion på vattenrisker. Neste använder vatten effektivt och övervakar sin vattenförbrukning i syfte att minimera den där det är möjligt.