Nyheter

Wilzéns startar nytt bolag inom energirenovering

Wilzéns har haft en stark utveckling de senaste åren och nu växlar bolaget upp och breddar sin verksamhet genom ett nystartat bolag. Bolaget kommer driva fram och utveckla nya hållbara affärsmodeller och metoder. Det nya bolaget heter Wilzéns Green och kommer i starten att fokusera på energirenovering.

Ministerrådet och EU-parlamentet är nu överens om revideringarna i det så kallade Byggnadsdirektivet (EPBD-Energy Performance of Buildings Directive), och för första gången någonsin kommer befintliga byggnader inte kunna använda hur mycket energi som helst.

Fastigheter står för upp till 40% av klimatavtrycket, och genom ett riktat fokus på att energirenovera fastigheter bidrar vi till att nå Sveriges och EU:s mål om en minskad primärenergianvändning med 16% till 2030 och med 20–22% till 2035.

– Dessutom hjälper vi fastighetsägarna att sänka sina driftskostnader, bibehålla fastigheternas värden och bidra till ett reducerat klimatavtryck. Wilzéns har successivt vuxit till att bli en regional aktör, och nu strävar vi efter att ta ett större ansvar på de platser vi verkar för en hållbar samhällsutveckling.

– Vi rekryterade Magnus Lindberg som affärsutvecklare, och det är han som kommer att driva och ansvara för våra hållbara verksamhetsområden, berättar Andreas Wilzén, som startade bolaget redan år 2000.

– Fastighetssektorn står för en stor del av landets klimatpåverkan, och här ser jag att Wilzéns Green kan bidra till att göra fastighetssektorn mer energieffektiv genom att uppdatera fastighetens uppvärmning, ventilation och fasad. Vi kommer att erbjuda allt från energiutredningar och enklare energirenoveringar till kompletta totalentreprenader med patenterad metod där vi tar ett helhetsgrepp om fastighetens energiförbrukning och klimatskal, berättar Magnus Lindberg.

För att kunna göra största möjliga klimatnytta kommer vi primärt att arbeta med flerbostadshus där den patenterade metoden kan leverera en energibesparing på mellan 60–80%, samtidigt som fastighetens klimatskal förnyas. Vi erbjuder en tydlig process och metod som hjälper fastighetsägaren att lönsamt uppgradera sina fastigheter.

Mer information om Wilzéns Green kommer löpande publiceras på:

www.wilzens.se/green