Nyheter

Byggarbetsplats på söder i Stockholm siktar mot nollutsläpp

I kvarteret Persikan på Södermalm bygger staden en ny stadsdel och vill göra det utsläppsfritt. Maskiner och verktyg som används ska gå på el. Hjulgrävaren Elsa väger 18 ton och är den första eldrivna maskinen på plats. Kvarteret och Elsa visades för pressen torsdag förmiddag.

Fler maskiner och verktyg kommer på plats successivt liksom en stor laddstation som möjliggör snabb och simultan batteriladdning efter arbetsdagens slut.

– I sommar kommer alla maskiner vi behöver att vara på plats, säger byggprojektledare Johanna Stjernström som ansvarar för genomförandet från exploateringskontoret.

Forskning följer bygget

Byggprojektet följs av KTH, Kungliga tekniska högskolan, under fyra års tid. De ska utvärdera energi- och utsläppsbesparingar samt skillnaden i driftskostnad mellan eldrift och traditionell fossildriven. Forskningen har möjliggjorts tack vare bidrag från Energimyndigheten.

Lärdomarna kommer förhoppningsvis att vara användbara för flera byggprojekt som ställer om till eldrift.

Ambitiösa miljömål

Vid träffen berättade biträdande finansborgarrådet Anders Österberg (S) och miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) om Stockholms högt ställda miljömål:

– Stockholm ska vara helt fossilfritt till 2040 med delmålet att Stockholms stads organisation ska vara fossilfritt redan 2030. Det här projektet är en viktig pusselbit i den resan. Jag är riktigt imponerad av hjulgrävaren Elsa som har en batteritid på 10-15 timmar per laddning. Utvecklingen går fort nu, sade Åsa Lindhagen.

Kvarteret Persikan växer fram på östra Södermalm med 1240 nya bostäder.