Nyheter

Nu investerar Åbro Bryggeri i fossilfri transport

Åbro Bryggeri erhåller 20 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverket för att investera i en innovativ vätgasproduktion som möjliggör en fossilfri fordonsflotta för verksamheten. En satsning som även kommer att gynna Vimmerby stad som därmed kan säkerställa framtidens transportmöjligheter i en tid med stora klimatomställningar.

Åbro Bryggeri har i början av 2024 framgångsrikt beviljats stöd från Naturvårdsverket för att investera totalt 44 miljoner kronor i en innovativ anläggning för produktion och framställning av vätgas. En satsning som möjliggör att hela bryggeriets fordonsflotta kommer att kunna drivas genom fossilfri drift i framtiden. Enligt tidsplan förväntas anläggningen vara i drift från och med maj 2025.

— En betydande fördel med vätgasanläggningen är att vi nu kan ackumulera överskottsenergi från solcellsparken till ett energilager som ger oss möjligheten att flytta energi över tid. Detta möjliggör att vi kan leverera våra produkter med enbart egenproducerad fossilfri energi i tanken. Ett stort steg både för oss och samhället, säger Johannes Gutman, Teknisk Chef på Åbro Bryggeri.

Bryggeriet har för avsikt att maximera verkningsgraden i anläggningen genom att återföra värmeenergi från vätgasproduktionen in till framställningen av öl och på så sätt få en ökad cirkulär ekonomi och effektivitet i anläggningen. Satsningen blir också ett innovativt lyft för Vimmerby stad då man nu kommer kunna säkra transportmöjligheterna i samhället, något som blir värdefullt i en framtid med stora klimatomställningar.

Långsiktigt planerar även bryggeriet att utnyttja överskottet av syrgas som bildas vid vätgasproduktionen. Ett sådant exempel kan vara att tillsätta syre i Stångån som i sin tur bidrar till en ökad biologisk mångfald genom fiskodling.

Med detta initiativ avser Åbro Bryggeri att ta ännu ett kraftfullt steg mot att vara en hållbar aktör, både för affären, miljön och samhället.