Nyheter

ChromoGenics dynamiska glas i Boverkets nya huvudkontor

I ett banbrytande projekt med höga krav på miljöprestanda bygger Skanska det nya huvudkontoret åt Boverket i Karlskrona. Byggnaden är ett pilotprojekt och sätter en helt ny standard för framtidens hållbara kontorsfastigheter – där valet av dynamiska glas föll på ChromoGenics senaste innovation ConverLight. Produktionen av glasen har nu påbörjats.

Längs med kajen i Karlskrona har arbetet satts igång med att bygga Boverkets nya huvudkontor ritat av Sandell Sandberg. Uppdraget kommer från fastighetsbolaget Vacse och Skanska leder byggarbetet. Redan vid upphandlingen fanns målsättningen att certifiera fastigheten enligt flera stränga miljöstandarder som NollC02, Well Platinum, BREEAM SE EXCELLENT och Energiklass A.

– Dynamiska glas är en nyckelkomponent för att skapa framtidens energieffektiva och miljövänliga fastigheter. Bara genom ett glasbyte kan vi sänka en fastighets energiförbrukning med upp till 40%. Att dessutom kunna erbjuda Boverkets anställda en fantastisk utsikt över vattnet och området är ett annat mjukt värde med vår lösning. Det kommer bli en fantastisk byggnad med bland annat världens största böjda elektrokroma glas. Vi ser nu fram emot att vara en aktiv partner i detta innovativa hållbarhetsprojekt tillsammans med Skanska, Boverket och Vacse säger Fredrik Fränding, VD på ChromoGenics.

Vid en tidig klimatanalys konstaterades det att de största koldioxidutsläppen kom från pålning, stommen och fastighetens omfattande fasadglas, som tillsammans utgjorde 85 procent av utsläppen. För att nå målen krävdes därför nya innovativa lösningar – där en av framgångsnycklarna skulle visa sig hittas på hemmaplan.

Från början planerades en fasad med dubbelskal, men då det medförde stora koldioxidutsläpp behövde Skanska tänka om. Dubbelskalet med mellanliggande solskydd ersattes istället med en normal enkelfasad med dynamiska solskyddsglas från ChromoGenics som minskar mängden glas och stål samt ger ett tunnare bjälklag.

Produkten ConverLight är en avancerad teknologi där en elektrokrom folie lamineras in i glaset för att reglera solljusets intensitet och värmeinsläpp i fastigheter. När solen skiner får styrsystemet glasen att mörkna vilket avsevärt sänker energibehovet för luftkonditionering. På samma sätt kan solvärmen släppas in på vintern för att minska energibehov och kostnader för uppvärmning. Lösningen ger även en naturlig dagsljuseffekt och obehindrad utsikt vilket medför flera positiva hälsofördelar för de drygt 250 personer som kommer att arbeta i byggnaden.

Fastigheten planeras stå klar 2025 och glasen har nu börjat produceras i ChromoGenics anläggning i Uppsala. Projektet sätter en ny standard för framtidens hållbara kontorsfastigheter och påvisar hur svenska innovationer som ConverLight kan spela en avgörande roll för att minska miljöpåverkan i byggsektorn.

Foto: Convegni_Ancisa