Nyheter

Så hjälper Smartvatten uthyrningsjätten Renta att nå sina klimatmål

En utspridd organisation gjorde det utmanande att uppnå de högt satta målen för vattenkontroll inom Renta AS. Lösningen blev Smartvatten.

– Inte bara får vi på ett otroligt enkelt sätt all data samlad på ett och samma ställe, dessutom har vi nu kontroll på eventuella vattenläckage och har uppnått våra mål med råge, säger Lasse Bakke hos Renta.

Renta AS bedriver en uthyrningsverksamhet inom tyngre maskiner och byggnadsställningar och är ett av de största företagen inom sitt skrå. I dag har de 29 avdelningar runt om i Norge och har omkring 350 anställda. Företaget har en ambitiös miljöpolicy och arbetar brett när det kommer till energieffektivisering och klimatarbete med både certifieringar och egna högt satta mål som drivkraft.

– Våra miljöriktlinjer antogs under sommaren 2022. Ett av flera fokusområden var vattenkontroll, vilket innebär att arbeta med förbrukning och slöseri i form av vattenläckor och onödig förbrukning, säger Lasse Bakke, kvalitets- och HMS-ansvarig hos företaget.

Smartvatten var lösningen på utmaningen

Som ett första steg i sitt vattenarbete började Renta kartlägga hur avläsningar, registrering av vattenförbrukning och regelbunden uppföljning genomfördes i alla kommuner där de finns representerade.

– Det visade sig vara en omöjlig uppgift. Vi såg direkt att befintliga rutiner för avläsning av vattenförbrukning och uppföljning av insamlad data inte var tillräckliga. När vi tittade närmare på Smartvatten insåg vi att deras erbjudande var en otroligt enkel lösning på vår utmaning, berättar Lasse.

Både effektivare datainsamling och tryggare vattenkontroll

Under 2022 installerades 22 Smartvatten-enheter i Rentas lokaler runtom i landet. Det primära syftet var att på ett enkelt sätt samla in information, men vinningen med lösningen blev desto större.

– Vi hade en tydlig plan på tre månader om hur vi skulle följa upp och utföra förändringar kring vattenförbrukning och övervakning. Med Smartvatten installerat insåg vi att produkten redan hade löst våra framtida utmaningar och allt föll på plats. Inte bara får vi på ett otroligt enkelt sätt all data samlad på ett och samma ställe, dessutom har vi nu kontroll på eventuella vattenläckage. Det känns tryggt att systemet larmar direkt om något avvikande sker, säger Lasse och fortsätter:

– Direkt efter installation fick vi varningar om onormal vattenförbrukning på flera avdelningar. Det rörde sig om toalettcisterner som stod och rann hela natten, vattenkranar som glömt att stängas av samt mindre läckor på rör och utrustning i tvättrum. De drabbade avdelningarna kunde då direkt sätta in rätt åtgärder. Som tur är har vi inte haft eller har något större vattenläckage eller några stora, dolda läckage. Men det känns tryggt att nu ha Smartvatten installerat, annars hade vi inte kunnat upptäcka dessa heller.

Enkelt och användarvänligt system

Eftersom all vattenförbrukning nu registreras automatiskt, går det enkelt att sammanställa information från alla Renta-avdelningar i hela Norden.

– På så sätt kan vi ta lärdom av varandra inom koncernen och jämföra oss med varandra. Vi har ännu inga siffror på hur mycket vi har sparat ekonomiskt sedan Smartvatten installerades, men vi har ökat medvetenheten hos våra anställda om att vatten är en dyrbar resurs som vi inte slösar med och att det finns många dolda ”vattentjuvar”, berättar Lasse.

Alla avdelningschefer använder nu Smartvattens produkt och reaktionerna är övervägande positiva.

– Tidigare har de läst av vattenförbrukningen manuellt och fört in siffrorna i Excel. Nu har vi effektiviserat hela processen och avdelningscheferna går själva in i Smartvattens system för att hämta all data. Alla är överraskade över hur enkelt och användarvänligt systemet är.

Givande samarbete in i framtiden

Jens Karlsson hos Smartvatten är imponerad över hur målmedvetna Renta är med sina miljömål.

– Renta förbereder sig verkligen för framtiden och tar sitt klimatansvar för kommande generationer. Det känns fantastiskt roligt att få hjälpa dem framåt i ett ännu snabbare tempo än förväntat och jag ser mycket fram emot vårt fortsatta samarbete under de kommande åren, säger han.

Även Lasse ser fram emot den fortsatta gemensamma resan.

– Jag har bara positivt att säga om vårt samarbete med Smartvatten. Uppföljningen har varit på topp sedan starten, både under installationen och gällande support från Smartvatten. Under 2024 kommer ytterligare sex till sju avdelningar att öppna och allt eftersom kopplas upp till Smartvattens system. Deras produkt, som är så enkel att installera, har gett ett lyft åt vårt energiarbete inom företaget och effektiviserat hela processen kring vattenavläsning. Vi kan nu med lätthet säga att vi uppfyller alla satta mål inom energi- och vattenförbrukning som krävs inom Europa, sammanfattar Lasse.