Nyheter

Snart premiär för Light + Building

Light + Building täcker de viktigaste trenderna och utvecklingen inom områdena boende, arbete och mobilitet.

Det sätt på vilket människor bor, arbetar och interagerar i städer och i byggnader förändras kontinuerligt.

Morgondagens byggtjänstteknik måste kunna anpassa sig till de föränderliga och varierande krav som ställs på den. Vi behöver gränssnitt för nya energikällor, systemen ska vara driftskompatibla och effektiv drift borde vara en självklarhet vad gäller utsläpp och ekonomisk effektivitet.

Elektrifiering utgör grunden för ökad hållbarhet och en byggsektor som kan möta framtidens krav.

Följaktligen är mottot för Light + Building 2024 ”Be Electrified”. Baserat på detta motto specificerar de tre översta teman de faktorer som är avgörande för att leva, arbeta och röra sig i morgondagens värld. Genom hela Light + Building utgör de den röda tråden för föreläsningar, guidade turer och specialshower.

Hållbarhet

Temat ”Hållbarhet” kretsar kring system och tillvägagångssätt som bidrar till att göra byggsektorn mer ekonomiskt och miljömässigt lönsam, det vill säga integration och lagring av grön energi och en effektiv energihushållning.

Men hållbarhet spelar också en viktig roll i både de material som används och i tillverkningsprocessen.

Naturligt hållbar energi

Oavsett om det är kommersiella solcellsfält, privata balkongkraftverk eller system på tak i flerbostadshus – solceller spelar en allt viktigare roll för en hållbar energiframtid. Lösningar för ämnen som PV-system och energilagring kommer därför också att stå i centrum på Light + Building 2024.

Nefeli Mavroeidi i en intervju med World Architects:

– Aspekter som resursbevarande, utsläppsminskningar, cirkularitet och klimattålighet spelar en mycket större roll idag än de gjorde för fem eller tio år sedan.

Klimatförändringarna är ett faktum, vilket är anledningen till att för Nefeli Mavroeidi är att flytta bort från fossila bränslen det enda sättet för den nödvändiga omvandlingen, inte bara inom byggsektorn utan inom alla sektorer.

Som teamledare för Building Physics & Sustainability på Werner Sobek Green Technologies i Frankfurt am Main har hon arbetat med hållbarhetsfrågor i många år och är aktivt involverad i organisationer som German Sustainable Building Council (DGNB). Ett samtal om behovet av att driva hållbarhetsfrågor framåt nu och inte hålla fast vid gamla tekniker.

Foto: Jochen Gunter