Nyheter

T.Loop och Safespring vill sätta ny standard för hållbar datahantering

T.Loop ingår partnerskap med Safespring, en svensk leverantör av hållbara publika molntjänster. Genom samarbetet vill företagen omdefiniera standarden för hållbarhet, säkerhet och suveränitet inom public cloud.

Datacenteroperatören T.Loop har snabbt positionerat sig som ledare inom hållbar IT med sitt revolutionerande koncept för att bygga och utveckla cirkulära datacenter som fungerar som energianläggningar. Genom att utnyttja och återanvända restvärmen från datacentret till att värma kringliggande byggnader så eliminerar T.Loop CO2-utsläppen från sina anläggningar och sätter en ny standard för klimatsmart datahantering.

Safespring är känt genom sitt engagemang för att tillhandahålla suveräna och hållbara publika molnlösningar som uppfyller lagar och regler inom EU. Bolaget kompletterar T.Loops vision genom att tillhandahålla en resilient lösning digital datalagring och hantering som är såväl säker och effektiv som hållbar.

– Vårt partnerskap med Safespring markerar ytterligare en milstolpe på vår resa mot en hållbar digital framtid, säger Staffan Stymne, VD för T.Loop. Med kombinationen av våra Data Energy Center® och Safesprings publika molntjänster, sätter vi en ny standard för klimatsmart digital infrastruktur.

Safespring erbjuder en robust molninfrastruktur som har byggts med hållbarhet i fokus. De erbjuder en säker och pålitlig plattform som i kombination med T.Loops energieffektiva datacenter minskar den digitala verksamhetens miljöpåverkan betydligt.

– Vi är glada att samarbeta med T.Loop och dra nytta av våra gemensamma värderingar om innovation och hållbarhet, säger Fredric Wallsten, VD för Safespring. Det här partnerskapet är ett bevis på vårt engagemang för att tillhandahålla hållbara molnlösningar som möter kraven från en miljö- och riskmedveten marknad.

Båda företagen är engagerade i kontinuerlig innovation och utveckling av lösningar som stöder en hållbar digital framtid. Med samarbetet så förväntar sig partnerna kunna stärka utvecklingen inom hållbar teknik och minska det digitala koldioxidavtrycket och främja gröna praxis inom industrin.