Nyheter

Tyréns konstruerar Nobel Center – med fokus på trä och återbruk

Nobel Center är det nya huset för vetenskap, kultur och dialog som planeras att byggas längs Stadsgårdskajen vid Slussen i Stockholm. Här kommer besökare att kunna gå på utställningar, lyssna på föreläsningar och vara med på skolprogram kopplat till vetenskap, litteratur och fred – inom de områden Nobelpriset delas ut.

Nu pågår en förstudie och samordning med projekt Slussen där vi på Tyréns bidrar med kunskap inom byggnadskonstruktion när det gäller trä och återbruk, men också fuktexpertis eftersom byggnaden planeras i nära anslutning till Slussens anläggningar. Det är ett komplext projekt att samordna, vilket gör att Tyréns kompetens och vana att jobba i tidiga skeden väger tungt.

Karl Graah-Hagelbäck, uppdragsansvarig konstruktör på Tyréns, berättar om vad som är viktigast i den här typen av projekt:

– Samspel och tydlig dialog mellan våra erfarna träkonstruktörer och dito kollegor i tidiga skeden är A och O, absolut. Det är också viktigt att inte bara tänka centrerat kring specifika konstruktionsfrågor. Vi lyfter alltid blicken och ser helhetslösningar som driver projektet framåt. Men avgörande att vi fick förtroendet att bidra i ett mångårigt projekt av den här kalibern är utan tvekan vår kunskap inom träkonstruktion, återbruk och erfarenhet av projekt i internationell kontext.

På vilket sätt kan kunden sköta sin verksamhet på ett bättre sätt efter vår insats?

– Vårt mål är att ta fram underlag och vara rådgivande genom alla skeden; inför investeringsbeslut i tidigt skede till slutliga handlingar för att genomföra byggnation. Vi har en bred specialistkunskap som borgar för kvalitet och en byggnad som kommer finnas länge.

Fakta om Nobel Center:

David Chipperfield Architects är internationella arkitekter för byggnaden.

Byggstart är planerad till 2027 när intunnlingen av Stadsgårdsleden är klar. Ovanpå den, längs med Stadsgårdskajen byggs sedan Nobel Center.

Invigning av Nobel Center kan komma att ske under 2031.