Nyheter

Cognizant om hållbarhet inom finanssektorn: Medvetenhet finns, men konkreta åtgärder saknas

Text: Cognizant

Företag inom den finansiella sektorn spelar en avgörande roll i den gröna omställningen. Företag som erbjuder finansiella produkter och tjänster har möjlighet att påverka såväl individer som företag genom ekonomiska incitament. Det kan ske till exempel genom att anpassa villkor för lån och investeringar utifrån hållbarhetsfaktorer. Finanssektorn blir alltmer medveten om sin roll inom hållbarhet och så många som 67 procent av alla företag i branschen förväntar sig positiva finansiella resultat redan till 2025  tack vare sina hållbarhetinitiativ. Samtidigt visar en undersökning av Cognizant och Oxford Economics att branschens hållbarhetsinitiativ inte räcker till. Den Europeiska Centralbanken (ECB) bekräftar också att de allra flesta storbanker i Europa misslyckas med att skapa tillräckligt gröna verksamheter. Även om investeringarna ökar, präglas initiativen av att de egentligen är framtida mål snarare än konkreta aktiviteter. Saket Gulati, Head of Financial Services Benelux på Cognizant, ger tre rekommendationer som kan ändra på det och se till att företag skapar resultat redan nu: 1/Utnyttja tillgängliga data och teknik. Så många som 70 procent av branschens företag som använder analysverktyg för sina hållbarhetsmål anser att de är effektiva. Faktum är att för 39 procent är kombinationen av dataanalys, rapportering och resultatstyrning avgörande. Trots rikligt med data, använder endast 44 procent av finansbranschen analysverktyg för sina hållbarhetsmål. De här verktygen är avgörande för att ge företag insikt i var deras påverkan på miljön ligger och hur stor den är. 2/Skapa en relevant företagskultur och attrahera rätt kompetens för hållbarhetsarbetet. Hela 67 procent av företagen säger att de har en stark hållbarhetskultur i sina organisationer. Ändå släpar åtgärderna efter. För närvarande stödjer 70 procent av vd:arna hållbarhetsprojekt, men endast 9 procent ansvarar för genomförandet. Därför är det viktigt för varje avdelning att vara medveten om sina roller och sitt ansvar inom hållbarhet. Över 38 procent av de finansiella företagen anger brist på kompetens som det främsta hindret för att nå hållbarhetsmål. Kompetensutveckling och att skapa medvetenhet bland medarbetarna är viktiga pusselbitar. 3/Ta itu med finansierade utsläpp. Den finansiella sektorn har traditionellt fokuserat främst på den interna verksamheten. Ändå är de finansierade utsläppen så mycket som 700 gånger större än de operativa utsläppen från bankerna, kapitalförvaltarna och försäkringsbolagen själva.

Finansiella företag måste arbeta med kunder och partners för att identifiera och minska miljöpåverkan. Till exempel kan branschen hjälpa kunder och partners att implementera verktyg som ger insikt i hur mycket ett företag släpper ut och hur dessa utsläpp kan minskas. Ändå är det bara 47 procent av de finansiella företagen som proaktivt utvecklar sådana produkter och tjänster. Det finns med andra ord fortfarande mycket arbete kvar att göra.

Många inom finanssektorn är fortfarande omedvetna om effekterna av sina investeringar, och det beror på att de ännu inte använder tillräckligt bra tekniska verktyg för att identifiera och rapportera faktisk miljöpåverkan av finansierade projekt. Genom att ändra på det skulle det bli möjligt för finanssektorn att göra riktade insatser som lägger grunden för en mer hållbar framtid.