Nyheter

En helt ny innovation som visar klimatpåverkan i realtid

Idag står installationsbranschen för uppskattningsvis 10-15 % av klimatavtrycket inom byggsektorn. Ingen vet exakt eftersom man har använt schablonsiffror. För att kunna ta hållbara val så behöver man ha rätt information.

Därför har Bengt Dahlgren har utvecklat Becos, ett innovativt verktyg som förändrar sättet vi tänker kring klimatberäkningar i byggbranschen. Detta verktyg är skapat av ingenjörer, för ingenjörer och ger full kontroll över klimatavtrycket i realtid.

Becos styrka ligger i dess förmåga att utföra realtidsberäkningar av klimatavtryck direkt i Autodesk Revit, en av de mest använda programvarorna inom arkitektur och byggkonstruktion. Genom att möjliggöra beräkning av klimatavtryck i realtid vid ritbordet, hjälper Becos konstruktörer att välja de mest klimatoptimerade lösningarna för sina projekt.

Verktyget består av tre huvudkomponenter:

Revit Add-in: En bro mellan nuvarande arbetsflöden och framtida hållbarhetsmål, som möjliggör signifikanta förbättringar utan att behöva justera den befintliga designprocessen.

Databas: En ständigt växande resurs av klimatdata på produkt- och materialnivå, som möjliggör mer exakta och informerade beslut. Denna databas utgörs av tre typer av datakällor: EPD (Environmental Product Declarations), Generell och Proxy.

Rapportering: Ett verktyg som transformerar samlad data till konkreta handlingar och beslut, vilket gör det möjligt för projektledare, beställare och tillverkare att fatta välgrundade beslut baserade på hållbarhet.

– Becos är inte bara ett verktyg; det är en rörelse mot en mer hållbar byggbransch, säger Anna Nivala, VD för Bengt Dahlgren Göteborg. Genom att integrera realistiska klimatberäkningar direkt i designprocessen gör vi det möjligt för ingenjörer att leda vägen mot en mer hållbar framtid.