Nyheter

Spendrups satsar på återvunnen plast tillsammans med Trioworld

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till 30 procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.

Övergången till Trioworlds Loop-alternativ med 30% PCR (Post-Consumer Recyclates), dvs med plast som återvunnits efter att den använts i det syfte den tillverkades för, görs efter omfattande gemensamma tester och kommer ge en årlig besparing motsvarande ca 150 ton ny plast och 200 ton koldioxidekvivalenter (se beräkning nedan).

– Spendrups är ett familjeföretag i fjärde generationen och hållbarhetsfrågorna har funnits på agendan länge. Under de senaste åren har vi tagit flera viktiga steg för att sänka klimatavtrycket av vår förpackningsportfölj och göra den mer cirkulär, säger Anna Lidström, Hållbarhetschef på Spendrups Bryggeri.

– Nu har vi tagit ytterligare ett steg och i Trioworld har vi en partner som kan hjälpa oss att förbättra vår hållbarhetsprestanda och samtidigt bibehålla en hög kvalitet och effektivitet. Satsningen ligger helt i linje med Spendrups hållbarhetsstrategi där minskad klimatpåverkan och mer cirkulärt användande av resurser, såsom förpackningsmaterial, är viktiga byggstenar, fortsätter Anna Lidström.

När samarbetet mellan Trioworld och Spendrups inleddes för tre år sedan, sattes en gemensam ambition om att öka andelen återvunnen plast i de plastprodukter som Spendrups köper in, framför allt för sträckfilm för laststabilitet.

– Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Spendrups och det resultat vi nu har kommit fram till, säger Gunter Cakar, Kundansvarig på Trioworlds Sträckfilmsdivision. Spendrups är den första av våra kunder som implementerar användning av konsumentåtervunnen plast över hela linjen och med gemensamma krafter har vi hittat en lösning med hög prestanda och lägre klimatavtryck, fortsätter Gunter Cakar.

Det är avgörande att plasten håller samma höga kvalitet hela vägen genom Spendrups höghastighetsproduktion och i transporterna fram till butiks- och restaurangkunderna. Detta kan vara en utmaning med återvunnet material, då egenskaperna förändras och kan ha större variationer än plast av nyråvara.

Men med Trioworlds möjlighet att återvinna använd plast till högkvalitativt granulat möjliggör att den lösning som nu har implementerats håller den höga kvalitet som krävs. För att säkerställa det har omfattande tester genomförts, både i liten och stor skala.

– På Trioworld investerar vi i att återvinna konsumentanvänd plast för att kunna erbjuda den höga kvaliteten av konsumentåtervunnen sträck-, och krympfilm som krävs för att kunna bibehålla samma egenskaper som för en film av nyråvara. Vi ökar återvinningen samtidigt som vi driver cirkularitet och bidrar till att reducera koldioxidutsläppen. Ett nära samarbete med dedikerade kunder som aktivt arbetar med sin omställning är väldigt värdefullt för oss som leverantör för att kunna fortsätta leda och driva utvecklingen mot en cirkulär-, och samtidigt material- och kostnadseffektiv ekonomi för plast, säger Per Holtstrand, chef för Trioworld Sträckfilmsdivision.

För Spendrups beräknas omställningen till en årlig besparing till motsvarande ca 150 ton ny plast vilket innebär en minskning på 200 ton CO2-ekvivalenter. Nästa steg i samarbetet blir att öka andelen återvunnet material ytterligare, med målsättningen att nå 70 procent inom några år.

Beräkning av resultat
Att ersätta 500 ton Trioworld produkter av jungfruligt material med lika stor mängd Trioworld Loop30 produkter innebär att minst 30% av mängden är återvunnen plast, vilket motsvarar 150 ton mindre jungfruligt material * och motsvarar 200 ton CO2 ekvivalenter mindre i jämförelse **. Detta gäller endast produkter som producerats av Trioworld.
*Den totala mängden jungfruligt material som ersätts vid användning av Trioworld Loop alternativ har beräknats baserat på produktsammansättningar för produktion 2022 respektive 2023.
** Baserat på cradle-to-gate beräkningar, förpackningsmaterial för plastfilmen ingår inte, tillämpning för produktionsförhållanden 2022 respektive 2023.