Nyheter

På rätt väg – sammanställning över Beijers hållbarhetsarbete 2023

Varje år lanserar Beijer Byggmaterial hållbarhetsrapporten Beijer På Rätt Väg, ett komplement till koncernen STARK Groups hållbarhetsrapport, som sträcker sig över det finansiella året 1 augusti 2022 – 31 juli 2023. I rapporten presenteras mål tillsammans med aktuell status, samt case från verksamheten.

Målen utgår från ett hållbarhetsperspektiv och rör inte bara miljöfrågor utan även hälsa & säkerhet, personalengagemang och jämställdhet.

– Det är med en otrolig stolthet jag har summerat vårt 2023 och kan konstatera att vi tagit stora och viktiga steg på vår hållbarhetsresa. Den största framgången är att vi lyckats få upp engagemanget för hållbarhetsfrågorna, säger Alexandra Rosenkvist, miljö- & hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial.

I summeringen presenteras bland annat ett nytt hållbarhetsråd som består av medarbetare med strategiskt viktiga roller med stor påverkan på Beijers hållbara utveckling. Ett sätt att ytterligare flytta fram och accelerera miljöarbetet och hållbarhetsresan. Man presenterar också ett digitalt klimatverktyg för miljöredovisning som innebär att kunderna nu kan se klimatpåverkan direkt på sin varukorg samt ta fram klimatdata på hela eller delar av ett projekt.

Planen framåt för Beijer är tydlig och hållbarhetsarbetet har accelererat. Det nya hållbarhetsrådet har definierat vad som behöver göras och framför allt hur det ska göras. Medlemmarna i rådet har spridit kunskap och engagemang för frågorna, vilket skapat möjligheten att arbeta vidare med hållbarhetsinitiativ som är väl integrerade i verksamheten.

– Vi har en väldigt ambitiös hållbarhetsagenda på Beijer och den genomsyrar hela vår strategi. Vårt hållbarhetsråd har därför ett viktigt uppdrag och deras arbete har redan resulterat i en gedigen handlingsplan för hur vi ska fortsätta utvecklas inom området, säger Geir Thomas Fossum, vd för Beijer Byggmaterial.

Mål enligt science based targets

Målen kring Beijers minskning av CO2e-utsläpp är framtagna enligt science based targets. Det innebär att de är beräknade för att ligga i linje med Parisavtalet och vara under 1,5-gradersmålet. Utöver sänkningen av CO2e-utsläpp finns det mer att göra för miljön. Beijer har därför även satt mål för att minska sitt avfall och öka kunskapen om hållbarhet inom organisationen, dels för att hjälpa det egna miljöarbetet och för att kunna stötta kunder kring hållbart byggande.

Se rapport:

Beijer – På Rätt Väg FY23