Nyheter

Biobränsle minskar klimatpåverkan från en Grön konferens till havs med 90 procent

Viking Lines senaste hållbarhetsinnovation Grön konferens till havs minskar växthusgasutsläppen från en konferensresa med i medeltal 90 procent och svarar på miljömedvetna företagskunders önskemål. Årligen reser cirka 600 000 grupp- och konferensresenärer med Viking Lines fartyg, och samtliga element som ingår i en sjökonferens har nu genomgått en ingående hållbarhetsgranskning.

Sjökonferenserna har återfått sin tidigare popularitet efter pandemiåren. I år ökar Viking Lines konferenskapacitet på Helsingforslinjen ytterligare, då Viking Cinderella återvänder till Finland som par till Gabriella. På Viking Lines fartyg arrangeras sjökonferenser oftast för grupper på mindre än 30 personer, men möten för 300–500 personer förekommer också ofta. Ibland kan stora sjöseminarier ha ända upp till tusen deltagare.

Nu lanserar Viking Line Gröna konferenser till havs, som är ett nytt hållbart alternativ för konferensarrangörer. Växthusgasutsläppen per deltagare är i medeltal 90 procent mindre vid en Grön konferens till havs än vid den normala konferensprodukten.

Gröna sjökonferenser erbjuds på det klimatsmarta fartygsparet Viking Glorys och Viking Graces samtliga avgångar på Åbolinjen.

– Våra kunder väljer sjökonferenser framför allt för att dessa kombinerar arbete och nöje på ett kostnadseffektivt sätt, håller gruppen samlad och samtidigt svarar på människornas behov av fysiska möten, som blivit starkare under de senaste åren. Genom vår nya konferensprodukt kan vi erbjuda allt det här på ett sådant sätt att klimatavtrycket från konferensresan är litet, säger Head of Sales Philip Sjöstrand på Viking Line.

– Att utsläppen från en Grön konferens till havs är lägre beror på att kunderna som valt en sådan reser med förnybart biobränsle. Dessutom har vi gjort en ingående hållbarhetsgranskning av de övriga elementen som ingår i en konferensresa. På våra fartyg arrangeras årligen över 19 000 grupp- och konferensevenemang med sammanlagt cirka 600 000 deltagare. Det innebär att varje val som ökar hållbarheten har stor betydelse, säger Head of Customer Experience Marika Immonen på Viking Line.

För alla som deltar i Viking Lines konferenser märks de hållbara valen bland annat i att konferensavdelningen serverar ekologiskt kaffe och te, att informationen företrädesvis ges digitalt i stället för i tryckt form, att restaurangerna använder lokalt producerade råvaror och följer ett säsongstänk samt målmedvetet går in för att minska matsvinnet. Allt avfall som uppkommer på Viking Lines fartyg återvinns, och på de flesta fartygen recirkuleras matavfallet som råvara för biogas.

Viking Lines företagskunder engagerades genast från början i arbetet med att ta fram Gröna konferenser till havs. Konferensarrangörer som väljer paketet får en rapport över resans klimatavtryck om de så önskar.

– Företagens hållbarhetsmål skärps år för år, och även för medarbetarna blir det allt viktigare att deras egen arbetsgivares verksamhet är hållbar. Genom att välja en Grön konferens till havs är konferensarrangören med bland föregångarna och kan vara säker på att utsläppen från konferensen har minimerats. Redan förra sommaren började vi erbjuda våra fritidsresenärer möjligheten att välja biobränsle, säger Viking Lines hållbarhetschef Dani Lindberg.