Nyheter

Nytt strategiskt samarbete för att driva miljöförändringar inom elektronikbranschen

Pricer, en ledande aktör inom lösningar för automatisering och kommunikation i butik, och PaperShell, ett svenskt bolag som utvecklar och tillverkar innovativ och högpresterande biokomposit, inleder strategiskt samarbete för att utveckla hållbara material till Pricers produkter och i slutändan för hela elektronikbranschen.

Samarbetet mellan Pricer och PaperShell innebär ett ökat fokus på miljömässig cirkulär innovation. Målet är att vara pionjär inom komponenter i elektroniska hyllkantsetiketter tillverkade av 100 procent biobaserat material helt utan fossila komponenter.

– Tillsammans med PaperShell siktar vi mot en mer hållbar framtid, inte bara för Pricer utan för hela elektronikbranschen. Samarbetet är det första steget på en spännande resa där vi utforskar möjligheterna att integrera nya fossilfria material i våra digitala etiketter. Vårt samarbete har potential att väsentligt minska vårt miljöavtryck. Vårt fokus är och har alltid varit att satsa på innovativa lösningar av högsta kvalitet som utöver att vara hållbara även förbättrar upplevelsen i butik och ger våra kunder konkurrensfördelar, säger Chris Chalkitis, Chief Digital Officer, Pricer.

PaperShell är ett nytt, 100 procent fossilfritt material som är baserat på cellulosafibrer från skogs- och pappersindustrin samt spillströmmar från livsmedelproduktion. PaperShells likhet med glasfiberkompositer gör den till den främsta potentiella bio-kompositkandidaten för att ersätta glasfibermaterialet inom elektroniksegmentet. Det skapar en betydande vinst för miljön med en minskning av koldioxidutsläpp med 98 procent samt en avsevärd minskning i toxicitet med möjligheten att bli inte bara koldioxidneutral utan till och med koldioxidnegativ om cirkulära systemlösningar tillämpas.

– PaperShell grundades för att utmana gränserna och korsbefrukta konst, vetenskap och kapital för att skapa 100 procent bio-baserade material i harmoni med naturen. Om vi kan addera den elektroniska världen blir möjligheterna en nivå till. Samarbetet med en aktör som Pricer, som förespråkar teknik för att minska matsvinn och effektivare butiksdrift, är helt i linje med vår agenda att samarbeta med företag som vill vara en del av övergången mot ett cirkulärt samhälle, säger Anders Breitholtz, vd på PaperShell.