Nyheter

STARK Group uppnår för tredje gången i rad den högsta rankingen i EcoVadis hållbarhetsutvärdering

För tredje gången i rad får STARK Group den högsta utmärkelsen, ett platinumbetyg, i EcoVadis globala hållbarhetsutvärdering och behåller därmed sin position bland de översta en procenten av de mer än 125 000 utvärderade företagen globalt. Sedan STARK Group fick sitt första platinumbetyg 2021 har företaget gjort stadiga förbättringar och klättrat från 78 till 88 poäng av 100 möjliga.

Beijer Byggmaterials ägarkoncern, STARK Group, har fått ett platinumbetyg av EcoVadis, en av världens ledande leverantörer av hållbarhetsbetyg för företag. EcoVadis genomför 125 000 bedömningar varje år baserat på ett företags policyer, åtgärder och resultat, med fokus på 21 hållbarhetskriterier i kategorierna miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

– Att vi behåller vårt platinumbetyg återspeglar vårt engagemang och vår vilja att utveckla och stärka vårt arbete med hållbarhet och de processer som ligger bakom det. Integreringen av hållbarhet i vår strategi, liksom i våra nyckelprocesser, är en förutsättning för att vi ska förbli relevanta för våra kunder, leverantörer och andra intressenter, säger Søren P. Olesen, VD för STARK Group.

STARK Group utmärkte sig i kategorierna miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter samt hållbar upphandling, där företaget fick 90 av totalt 100 poäng. Detta understryker STARK Groups ambition om att vara den prioriterade samarbetspartnern för hållbart byggande och en en viktig aktör för att bidra till den gröna omställningen inom byggbranschen.

– Vi har ett ansvar gentemot våra kunder, ägare, investerare och partners, inte bara att upprätthålla våra hållbarhetsåtaganden utan också att genomföra konsekventa och transparenta bedömningar av vår prestation. Det är därför EcoVadis platinumbetyg har så stor betydelse för oss. Det fungerar som ett tillförlitligt, globalt riktmärke för vår prestation och erbjuder oberoende validering av att hållbarhet är en inneboende och integrerad aspekt av vår affärsverksamhet, säger Søren P. Olesen.