Nyheter

Wallenstam har emitterat en grön obligation om 400 Mkr för finansiering av vindkraftverk

Wallenstam har emitterat en grön obligation under sitt gröna ramverk och MTN-program. Emissionen omfattar 400 Mkr med en löptid om 1,5 år och med en rörlig ränta om 3M Stibor + 120 punkter. Obligationen är icke säkerställd.  

Obligationslikviden kommer att användas till finansiering av Wallenstams vindkraftverk.

Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Nordea Bank Abp har agerat emissionsinstitut.

Det gröna ramverket beskriver bland annat vilka typer av projekt och tillgångar som kan finansieras med hjälp av gröna obligationer. Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero (Center for International Climate Research) och fått det högsta betyget, Dark Green.

Mer information om Wallenstams gröna obligationer finns på:

www.wallenstam.se/greenbonds.

Foto: Yves Bernardi