Nyheter

IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling och klimatanpassning

IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet inom hållbar stadsutveckling fortsätter att växa. Den senaste rekryteringen är två experter inom klimatanpassning som kommer närmast från Scandinavian Green Roof Institute.

På IVL kommer de att arbeta i forsknings- och innovationsprojekt med fokus på att skapa mer motståndskraftiga städer, bland annat med hjälp av så kallade blågröna lösningar.

– Det är bråttom att bygga om och anpassa våra städer för att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna. Allt fler kommuner och fastighetsägare har insett att de behöver förbereda sig på ett förändrat klimat och efterfrågar stöd och kunskap på området, säger Thomas Stoll, chef för hållbar stadsbyggnad på IVL.

De personer som IVL har rekryterat är Tanja Hasselmark Mason och Hugo Settergren. De kommer närmast från Scandinavian Green Roof Institute som IVL samarbetar med i en rad olika forsknings- och innovationsprojekt.

Bland annat har man tillsammans tagit fram webbverktyget Blågröna systemguiden som vänder sig till fastighetsägare och kommuner och syftar till att på ett enkelt sätt kommunicera vilka typer av blågröna system som kan anläggas och vilka nyttor och mervärden respektive system kan tillhandahålla.

Blågröna lösningar innebär att grön infrastruktur, som gröna tak och väggar, kopplas samman med stadens vattenhantering, till exempel i form av dammar och diken för att avlasta det kommunala dagvattennätet. Regnbäddar och gröna översvämningsytor kan både fördröja och reglera toppflöden vid skyfall och bidra till att utjämna vattentillgång vid torra perioder.

Det kan också ge andra positiva effekter som bättre luftkvalitet, ökad biologisk mångfald och trivsamma miljöer för de boende.

– Vi är mycket glada över att knyta den här kompetensen till IVL. Vi behöver skapa mer motståndskraftiga stadsmiljöer och vi ser stor potential att utveckla vår verksamhet inom det här området ytterligare, avslutar Thomas Stoll.