Nyheter

Returpack och Veolia förlänger samarbetet för PET-återvinning

Returpack och Veolia har sedan 2004 arbetat för att återvinna PET-material i det svenska cirkulära pantsystemet. Nu skriver företagen ett nytt långsiktigt avtal för att öka tillgången på återvunnen PET i Sverige – ett avtal som utökar kapaciteten av återvunnet material till nästan det dubbla.

Vägg i vägg i Norrköping ligger Veolia och Returpack. Tillsammans arbetar företagen för att återvinna så mycket PET-material som möjligt i Sverige. Returpack samlar in och sorterar och Veolia materialåtervinner därefter flaskorna till ny råvara.

Samarbetet mellan företagen inleddes 2004 och nu skriver företagen under för ett fortsatt samarbete. Tillsammans utökar företagen kapaciteten som leder till fördubblad tillgång till återvunnet material under 2024 till nästan det dubbla.

– Pantsystemet ger förutsättningar för en högkvalitativ cirkulär återvinning. Tillsammans med Veolia ser vi till att pantade PET-flaskor kan materialåtervinnas till nya flaskor, vilket minskar behovet av ny råvara. Vårt återvunna PET-material är eftertraktat på marknaden, säger Tomas Kjellker VD på Returpack.

Under 2023 pantades 2,7 miljarder förpackningar och insamlingsgraden landade på 88,5 procent vilket återigen innebär en ökning. Jämfört med föregående år har insamlingsgraden ökat med 1,1 procentenheter. Returpack samlar in och sorterar PET-flaskorna som säljs i balar till Veolia.

– 2025 kommer vi på Returpack och Veolia kunna leverera 20 000 ton livmedelsgodkänt återvunnet material till svenska dryckesproducenter som i sin tur använder det för produktion av nya flaskor, säger Sara Bergendorff, hållbarhets- och kvalitetschef på Returpack.

Kapacitetsökningen möjliggörs genom investering i en utökad produktionskapacitet och övergång till annan teknik. I dagsläget blir de återvunna flaskorna små flingor som sedan används för att göra nya flaskor. Med denna teknik smälts de pantade flaskorna ner till granulat, vilket mer i konsistens liknar gryn. Att blanda flingor med granulat ger i slutändan ett bra material som efterfrågas av marknaden.

– Tillsammans jobbar vi med att utöka kapaciteten för att öka tillgången på återvunnen PET i Sverige så att vi tillsammans med våra producenter kan fortsätta vårt arbete med att öka cirkulariteten vilket minskar användningen av fossil råvara, avslutar Sara Bergendorff.