Nyheter

Stipendium för examensarbete om hållbart byggande betong

Två nyexaminerade civilingenjörer vid Chalmers Tekniska Högskola, Anna Stigenberg och Johan Lindquist, har tilldelats ett stipendium på 50 000 kronor för sitt examensarbete om hållbart byggande med betong.

Det är Familjen Thomas Forskningsstiftelse som har belönat dem för deras insatser inom ämnet.

För byggnadsgrunder är materialstyrka och hållbarhet kritiska faktorer. I examensarbetet har de två tidigare studenterna undersökt materialoptimering av pålningsgrunder genom att använda avancerade beräkningsverktyg och optimeringsalgoritmer.

Syftet med arbetet är att vägleda konstruktionsingenjörer att skapa mer koldioxideffektiva strukturer. Mer specifikt har de utforskat hur olika strukturella parametrar påverkar behovet av material i en pålgrund. Resultaten visar på optimala avstånd mellan pålarnas centra och plattor för olika pålagda belastningar och grundtyper.

Den optimerade designen visar potential att spara upp till 52 procent av koldioxidavtrycket, jämfört med genomsnittliga värden från praxis inom branschen.

– Familjen Thomas Forskningsstiftelse har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning kring betong och i synnerhet med avseende på hållbarhet. Därför är det extra roligt att stiftelsen kan dela ut den här typen av stipendium, säger Hans Karlander, vd och koncernchef för Thomas Concrete Group AB.

Stiftelsen grundades av familjen Thomas, ägare till den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group AB, med verksamhet i USA, Tyskland, Polen, Norge och Sverige.

– Sedan länge ligger företaget Thomas Concrete Group i framkant inom hållbarhetsområdet i Sverige. Redan 2012 var vi först med att erbjuda klimatförbättrad betong och glädjande ser vi nu att efterfrågan ökar och att branschen stegvis blir allt mer intresserad av att i praktiken försöka minska koldioxidavtrycket. Tillsammans kan vi i byggbranschen göra stor skillnad.

Det går redan nu att ansöka om 2024 års stipendium, som delas ut till examensarbeten gjorda under perioden 2023-09-01 till 2024-08-31. Nominering görs av studenternas examinator senast 2024-12-01.

På bilden: Nyexaminerade civilingenjörerna Johan Lindquist och Anna Stigenberg fick ta emot stipendium av Familjen Thomas Forskningsstiftelse. Övre raden från vänster Finn Johnsson, styrelseordförande i Familjen Thomas Forskningsstiftelse och till höger Hans Karlander, VD Thomas Concrete Group

Foto: Thomas Concrete Group.