Nyheter

FOJAB:s förslag blir grunden för Eslövs framtida stadsdel

Det blir arkitektkontoret FOJAB:s förslag som ska ligga till grund för utvecklingen av Eslövs framtida stadsdel – Berga trädgårdsstad. Tre olika arkitektkontor har bjudits in att parallellt ta fram var sitt förslag för den första etappen av Östra Eslöv.

– Genom att bjuda in tre olika arkitektkontor har vi fått många spännande nya idéer och infallsvinklar, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Uppdraget var att ta fram en strukturplan, en slags helhetsplan, för utvecklingen av Berga trädgårdsstad. Området är 37 hektar stort och den aktuella etappen omfattar 45 000 kvadratmeter.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, som beslutat att anta FOJAB:s förslag som grund för strukturplanen för området. I första etappen ska här byggas cirka 250 nya bostäder – främst villor och småhus.

Hållbarhet och gemenskap

– FOJAB:s förslag präglas av hållbarhet, social gemenskap och god arkitektur. Det tar hänsyn till områdets unika natur och kulturmiljö och ger möjlighet att skapa en attraktiv och levande stadsdel för alla, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Förslaget är att skapa en stadsdel med mycket grönska och ett hjärta för odling, fruktträdgårdar och möjlighet till mycket umgänge. Det finns en tydlig koppling till småskalighet, hållbart tänkande och möjlighet till fysisk aktivitet.

Markanvisningstävling ska locka ankarbyggherrar

KSAU har även beslutat om en markanvisningstävling för den första etappen av Berga trädgårdsstad. Det innebär att kommunen under våren ska utse två byggherrar, så kallade ankarbyggherrar, som ska vara med och arbeta fram detaljplanen.

De som utses får möjlighet att teckna avtal om att bygga en viss del av bostäderna.

Mycket grönt och möjlighet att umgås

Idén med trädgårdsstaden är att kombinera det bästa av stadslivet och landsbygden genom att blanda bostäder, arbete och rekreation i samma område med hållbarhet i fokus och där grönska får mycket utrymme.